FYRARNA PÅ NAKKEHOVED

Nakkehoved ligger ett par km öster om Gilleleje och är väl värt ett besök.
Bilderna ovan visar en medeltida vippfyr. Till höger om den syns den östliga (kol-)fyren.
Därefter den västra fyren med fyrmuseet.
Den midsommarstång-liknande konstruktionen är en modell av en optisk telegraf.. Från fyren har man en fin utsikt.


Historik om Nakkehoved
Här byggdes 1772 två fyrar med öppna koleldar som skulle komplettera Kullens fyr på den svenska sidan. Men redan samma år släcktes nakkehovedfyrarna.
1797 förliste den danska ostindiefararen Cronborg vid Gilleleje, delvis på grund av de släckta fyrarna, delvis på grund av dålig lots.
Detta ledde till att man åter tände fyrarna år 1800 och byggde in koleldarna i lanternor.
1833 eldades lamporna med olja och fyrarna fick spegelapparat.
Den östra fyren togs ur bruk 1898. Den har nu återställts till det utseende den hade år 1800. Det är en av världens få bevarade kolfyrar.
Den västra fyren lyser ännu och inrymmer ett fyrmuseum.

Telegrafen
1801 anlades en optisk telegraf på Nakkehoved. Den bestod av en ställning med flera skivor som kunde vridas på olika vis. De mönster som skivorna bildade kunde betyda en mening, ett ord eller något annat budskap.
De optiska telegraferna ställdes upp på kikaravstånd från varandra. Såg man ett budskap från en telegraf, kunde man repetera det, så att nästa telegraf kunde uppfatta det. Etc. 26 mars 1801 skickade telegrafisten på Nakkehoved detta budskap: "En engelsk flotta ligger en halv mil nordost till ost från Nakkehoved, summa 52 skepp."
På så vis kunde danska flottan i København i god tid påbörja försvaret. Vid freden 1814 lade danskarna ner sina optiska telegrafer.
Dylika optiska telegrafer fanns även i Sverige under nästan hela 1800-talet.

Externa länkar:
Nakkehoveds fyrmuseum
Nakkehoved Fyr
Fyrtårne