Ovan: hamnen

I Gilleleje fanns redan på 1300-talet bönder som under under sillfiske-säsongen hade sina små fiskeskjul (”hoddor” kallar vi skåningar dylika skjul) nere vid kusten.
1588 är Gilleleje större än nordkustens alla andra fiskelägen tillsammans. Men sillen förvann och flygsand kom istället.

Först på 1700-talet blir det åter fart på fisket, som gärna kombineras med lotsverksamhet, vrakplundring och efter britternas terrorhandlingar mot København 1807: kaperiverksamhet mot brittiska skepp. 1772 byggs, på Nakkehoved, två koleldade fyrar. 50 år senareförsöker man med pirar bygga en trygg hamn. Men först 1872 lyckas man bygga en hamn som står emot elementen.

1943 blev nazisternas dittills ganska fredliga ockupation av Danmark, plötsligt brutalare och judarna var i farozonen.
Gilleleje hade då 1700 invånare men man lyckades, mitt framför näsan på de tyska soldaterna, gömma1300 judar som kommit dit från hela Danmark, för att sedan smuggla dem med fiskebåtar över Sundet till Sverige.
Men en "stikker" (=förrädare under ockupationstiden) skvallrade för nazisterna, som dock "bara" lyckades fånga 75 judar.
Mindre känt är att en del judar tvingades betala en förmögenhet för transporten till Sverige.
Trots det, var räddningen av de danska judarna en enastående bragd utan motstycke; det var bara någon procent av de danska judarna som dog till följd av nazisterna.
BACK