BASTRUP STENHUS (BASTRUP TÅRN)

Cirka 30 km NV om København, eller ca 9 km Ö om Farum, ligger den vackra smala Bastrup Sø.
Vid sjöns norra strand, på en liten kulle, ligger en ruin som har många namn: Bastrup Stenhus, Bastrup Tårn, Bastrup ruin.
Det är de sorgliga resterna av vad som en gång var ett av Nordeuropas kraftigaste torn. Hur högt tornet en gång varit, vet man inte. Tornets yttre diameter är 21 m och dess inre diameter är 8,5 m. Den drygt 6 meter tjocka muren var klädd med tillhuggna stenar av travertin (på danska: frådsten) och fyllningen av kullersten (på danska: kampesten). Travertin uppkommer genom att grundvatten för med sig upplöst kalk upp till ytan. Kalklösningen stelnar till en ganska mjuk sten som efter tillhuggning snabbt hårdnar.
Enligt sägnen, bodde ett trehövdat troll i torrnet. Han höll en prinsessa fången där. En ungersven rusar in i tornet, hugger huvudena av trollet och befriar prinsessan. De hinner ut strax innan tornet rasar samman. Prinsessan och hennes räddare gifter sig i St: Mikaels Kirke och lever lyckliga i alla sina dagar.
Spår i innermuren och på golvet, tyder på att källarens innertak burits upp av takstockar som i strålform utgått från toppen av en påle som stått mitt i tornet, ungefär som en cocktailparasoll. Sannolikt byggdes tornet i början av 1100-talet för att försvara vägen mellan Roskilde och Öresund, det var innan København fanns. 1396 började man riva tornet.
På bilderna nedan syns: Ruinen och en detalj av travertinskalet och det inre av tornet, vars källare är bevarad.
Målningen är min gissning av hur tornet en gång sett ut från sjön. Hur tornet kan ha sett ut, utan tornhuv syns på bilden ovan. Ett förfallet båtskjul med en ännu mer förfallen roddbåt och utsikt mot sjöns södra strand. Från sjöns östra sida rinner en liten bäck. Det är början av Mølleåen som ringlar sig mot Farum Sø, genom en kanal till Furesø och via ännu en kanal och Lyngby Sø ringlar den sig sedan norrut genom Lyngby, Brede och Sorgenfri, för att därpå vika av mot öster och slutligen nå Öresund. Som namnet antyder har dess lopp varit kantat av flera vattenkvarnar, varav några ännu finns kvar i bl.a. Lyngby. (Vissa hävdar att Mølleåen början redan vid Hettings Mose några km väster om Bastrup Sö, men det struntar vi i.)
Vid Bastrup Stenhus växer murrutan (på danska: murrude). Det är en liten växt som är mycket sällsynt i både Danmark och Sverige. Den trivs i kalkrika trakter, t.ex. vid ruinens travertinblock. Mellan Farum och Bastrup passerar man ett vackert skogklätt och kuperat landskap.
Vid Bastrup Sø finns anlagda grillplatser och tältplatser (se länken Vandringsled nedan).

BACK

Externa länkar: Bastrup Stenhus , Vandringsled (sti) och annan information, cykelstig