Frilandsmuseet

Fortsätter man över Mølleåen vid Brede Værk några hundra meter möts man först av en jättelik korsvirkesgård och grönsaksland. Det är bara början. Här finns ett fyrtiotal gårdar och hus. Bondgårdar från Småland i norr till Sydslesvig i söder. Från fattigstuga, vävstuga och kvarn till den flottaste gård.
Det vita huset ovan i mitten med det lurviga taket är en gård från Læsø. Ofta delade flera familjer på en gård. Jordbruk var kvinnogöra, riktiga karlar gick till sjöss. Så medan männen var ute på havet grävde kvinnorna. Vid skörd hyrde man in folk från Jylland, för sånt skitjobb passade inte för en Læsø-bo. Husens tak var täckta av tång.
Huset under med det höga taket, är en "haubarg" från Sydslesvig som förr tillhörde Danmark. Huset är från början av 1600-talet av en typ som har sitt ursprung i Nederländerna. De Sydslesvigska bönderna var de rikaste i hela det danska kungariket. Det är en lisa för själen att i lugnt tempo strosa omkring mellan de glest liggande gårdarna och husen.
Liksom Brede Værk tillhör Frilandsmuseet Nationalmuseet.

Back

Externa länkar:
Frilandsmuseet