Næsseslottet

I Nordost sticker näset Næsset ut och skiljer Furesø från viken Store Kalv. Här anlade på 1600-talet drottning Sophie Amalie lustgården Dronninggård. Här kunde drottningen leka bonde bland kor och betesängar.
1783 uppförde här, den holländske köpmannen Frederic de Coninck sitt lustslott Næsseslottet. Till slottet hörde en engelsk park med allt som hör till en sådan anläggning: Vindlande stigar, exotiska träd och växter och konstgjorda ruiner, grottor och vattendrag. Idag är det ett privat kontorshotell.
Fortsätter vi längs Store Kalvs strand passerar vi den vackra krogen Jægerhuset. Nedanför finns en marina som bland alla flotta segelbåtar även hyser en gondol. Fortsätter vi en bit till österut når vi Furesøkanalen som skililjer Store Kalv från Vejlesø i Holte. På ömse sidor om kanalen kan man avnjuta den pampiga gamla villorna.
BACK

Lästips: Jan Møller: Grønne ture i København og omegn.
Länk:
Næsseslottet