Mellan Furesø och Bagsværd Sø

Av Borgen Hjortholm syns idag bara en kulle. den uppfördes av roskildebiskopen 1230 och förstördes vid det danska inbördeskriget som kallas Grevens Fejde 1536.
Stemmeværket (slussen) vid Fredriksdal skapades på slutet av 1800-talet, för att kunna dämma upp vattnet och på så vis översvämma en stor del av markerna runt Köpenhamn vid ett fientligt anfall. Det ingick i det enorma befästningssystem som byggdes runt Köpenhamn vid denna tid. Här låg tidigare en gammal vattenkvarn.
Där Mølleåen möter Bagsværd Sø och Lyngby Sø, ligger Nybro. Här kan man hyra kanot och här finns förstås en kro.

BACK

Länkar:
Frederiksdal
Frederiksdal
Bådfarten
Kanotuthyrning
Kanotuthyrning