R Å D V A D *** R A A D V A D

Raadvad (Rådvad) ligger mellan Stampen och Strandmøllen, en halvmil från Öresund. Samhället har träffande kallats byen i skoven (byn i skogen). Här vid Mølleåen fanns på 1600 och 1700-talen en vattenmölla som drev en hammarsmedjan och slipstenar (Sådana vattendrivna smedjor finns bevarade, bl a. Hammermøllen i norra Själland och även i Bergslagen finns en del kvar.). Innan dess fanns här en krutmölla.

1758 grundades fabriken i Raadvad. Här tillverkades ända fram till 1970-talet. hushållsredskap, främst knivar.
1972 flyttades verksamheten till Brønderslev. Raadvad är idag en del av Fiskarskoncernen.
Men samhället Raadvad är fortfarande aktivt; Här finns krog och vandrarhem och här bedrivs även forskning och undervisning i olika hantverk byggnadsvård.

BACK

Länkar:
Center for Bygningsbevaring i Raadvad
Raadvad Kro
Vandrarhemmet