1600-TALS-SKEPPET

Skrovet, a
Skrovet, b
Skrovet, c
Flöjtskepp, bojort, krejare
Navigation
Hur man styr
Segel
Något om riggen

Lästips och länktips finner du även i avsnitten om Vasen resp. Kronan.


Rekonstruktioner av gamla skepp.
Batavia 1628, en inte helt lyckad replik av med Vasen samtida fartyg.
Nybyggda repliker av Batavia 1627 och Zeven Provincien 1666
Duyfken 1606.
Duyfken 1606-kopia
Mera Duyfken 1606-kopia
Half Moon
Mera Half Moon
Bygge av Franskt 1600-talsskepp
Italienskt replikbygge
Kalmar Nyckel-replik
Kalmar Nyckel
Postjakten Hiorten 1692
Postjakten Hiorten 1692

Batavia, bild: Alvar Nelson


Acid wreck Vasa

VOC-Eastindiaman Batavia

Galère du XVIIe siècle

Bota Vasa - en miniutställning om kampen mot svavelsyran

Bredfjedskibet a

Bredfjedskibet b

Bredfjedskibet c

Bredfjedskibet d

 

NMN: Browse 17th Century

NMN: Ship images

Danish Naval Museum

The History of the Russian Navy

T H E D E V E L O P M E N T O F S Q U A R E - R I G G E D S H I P

Kieler Hanse Kogge

Half Models

Half Moon

Henry Hudson

 

M A R I N E Art and Artists (including Naval)

Hudson River Maritime Museum

Maritime Museum Lisbon

NMN Life in the age of sail

 

Maritime archaeological museum Malacca

HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF THE SHIP

Navigation in the 17:th century

Nordic Underwater Archaeology

Notes on Sailing Warships Part I

Voyage of Doom

Ocean Discovery (bl.a. svenska vrak)

Schooner and Tall Sailing Ships

Sea and Space

Ship Models FAQ

Ship Reconstruction Lab

Ships, galleons …

News about shipwrecks

Russian navy 300 years

The La Salle Projects

Mayflower

The Historical Diving Society

NMN Trade and Empire

Wappen von HamburgLÄSTIPS:

Bra artiklar på svenska, norska och danska om bl.a. Skeppsbyggnadsteknik från forntiden till nutiden. Mycket läsvärd!:
# Red.: Nordisk marinhistorisk arbejdsgruppe ved Olof Hasslöf ...: Sømand, fisker, skib og værft : introduktion til maritim etnologi ( 1970 ).
En bra bok om små och stora skutor i Danmark och Skåneland är:
#Ole Mortensøn: Renæssancens Fartøjer - sejlads og søfart i Danmark 1550-1650 (Langelands Museum 1995).
Den sanna historien om ett märkligt skeppsvarv:
# Kurt Lundgren: De stora örlogsskeppen från Carlshamn 1659-1676. Karlshamns Museums Skriftserie nr 7. (1999).

E-mail     Hem