ROMERSKA HANDELSFARTYG

ROMAN CARGO VESSELS

CORBITA

Roms miljonbefolkning behövde närmre en halv miljon ton spannmål varje år som fraktades på skepp från bl.a. Egypten. Garum, en sås gjord av syrad fisk (liknande vår surströmming) från Spanien, metaller, lyxvaror (som siden) och exotiska djur till cirkusarenornas djurkamper etc. Allt fraktades på stora skepp. I Roms hamnstad Ostia lastade de största skeppen lasten över till pråmar (se nedan) som drogs av slavar eller djur upp för Tibern till Rom.
Det klassiska handelsfartyget var Corbita som oavset storlek såg ungefär likadant ut:
Ett stort råsegel, ibland med ett par små trekantiga toppsegel överst (sk. siparum). På en främre, framåtlutande, mast satt det lilla artemonseglet.
En eller två rorsmän skötte de båda styrårorna, ibland stående på kajuttaket. Aktern var ofta prydd av ett svan eller gåshuvud.
Corbitan ovan, ritad efter den berömda Torloniareliefen från Portus (Roms hamn) är av en mindre typ som själv kunde segla upp för Tibern till Roms hamn. Denna typ kunde lasta omkring 3000 amforor.

Rome with its more than a million inhabitants needed every year nearly a half million tons of grain that normally came from Egypt. They needed garum (a bad smelling dish sause) from Spain, metals, silk and other luxury and exotic animal for the fights on the arenas. The largest ships had to stop in Ostia at the Tibers eystuary, where it cargo was reloaded to barges (see below) that was pulled by slaves or animals up the river to Portus, Romas port.
The classical cargo ship was the Corbita that could be of many sizes but looked about the same: One large sail with a couple of triangular sails (siparum) above. One smaller mast (looking like a bowsprit) with a smaller sail, the artemon sail. One or two helmsmen handled the two staering oars, sometimes standing on the cabins roof. The after castle was often decorated wit a large elegant swans or goose`s head.
The Corbita above is drawn from the famous Torlonia relief from Portus. It is a smaller ship, that could sail up to Portus. Theese smaller Corbitas coul load three thousand amphoras.

 

Ovan: Stor corbita, tecknad efter en gravrelief i Sidon (Libanon). Observera det lilla röda tegeltaket mellan svanen och kajutan, under det fanns kabyssen - fartygets kök.Denna typ kunde lasta tio tusen amforor och vissa kunde lasta mångdubbelt fler.
De största corbitorna var de som seglade till Alexandria för att lasta vete.
En resa dit kunde från Rom ta mer än två månader då man oftast hade vinden mot sig. Till gengäld kunde åter resan ta bara drygt tre veckor.

Above: A large Corbita, drawn from a sarcophagus relief in Sidon (Lebanon).The little red tiled roof between the swan and the cabin, is the ships kitchen. These large Corbitas could carry ten thousands amphoras, some even many times more. The largest Corbitas was those who saiiled to Alexandria for grain. A travel from Roma to Alexandria could take more than two months. Back they had favourable winds and could be home after three weeks.

 

Överst::Denna corbita (mosaik i Ostia) har båttypens kännetcken: Råsegel och trekantiga segel på stormasten och artemon. Vidare svanhuvudet i aktern. Men fören är formad som en ramm. Rammen var inte helt ovanlig på handelsfartyg. Praktiska försök (Tim Severin: Sinbads Resa) att rammen ger stabilare segling. Andra corbitor kunde under vattenlinjen ha rak förstäv.
Ovan:Corbita efter modellrekonstruktion i Pisa.

Uppermost: This Corbita (a mosaic in Ostia) have a ram on the prow. It was here not for militairy use. Tie Severin who sailed a replica of a ship with a similar ram, discovered that it improved the sailing.
Above:The Corbita above is based on a museums model in Pisa.

KUSTFARARE / COASTER

Denna bild är baserad på en rekonstruktion av ett vrak från Comacchio (Ferrara). L. 21 m, Br, 5,6 m. Frånvaron av egentlig köl gör att man antar att denna båt använts vid kustfart och i Ferraras delta. Troligen hade hon tre lastluckor. Och fynd av köksutrustning visar att hon längst bak hade en kabyss. Lasten bestod av bl.a. 102 blytackor från Spanien, Norditalisk terra sigillata keramik, amforor, buxbomstockar. Föremål tillhöriga besättning och passagerare har också påträffats: balansvåg, skor, tygfragment, klubba, yxa, hyvel, ankare mm.

This picture is based on a reconstruction of a wreck from Comacchio (Ferrara). L. 21 m, Br. 5,6 m.The absence of a real keel indicate that the vessel mostly sailed along the coasts and in the river deltas. It had probaly three cargo hatches on the deck. Kitchen equoment inicate that the ships galley (kitchen) was situated in the stern. The cargo consisted of, among other, lead ingots from Spain, amphoras, North Italic ceramic (terra sigillata) and logs of boxwood. Among other things found on board: a balance, fragments of cloth, shoes, mallet, axe, plane and an anchor.

SPRISEGLARE / SPRITSAIL

Liten spri-riggad kustfarare i hårt väder. Frånsett seglet och storleken, är båten lik en corbita. Rorsamn kurar bak kajutan som är gjord av segelduk. Tidigare har man trott att spriseglet dök upp först på slutet av medeltiden. Från 1500-talet och in i vår tid har det varit vanligt i kustnära vatten i Nordeuropa ( ex. blekingseka och Humber keel). Det är märkligt att detta lätthanterliga och kryssningsvänliga segel förvann i slutet av antiken och återuppfanns först nästan tusen år senare.

A small coaster with spritsail, With exeption for the size and rig, it look like a small corbita. The cabin on this vessel is made of canvas. After the roman period, the sprit sail disappeared for about a thousand years. But from the 16: th century until present days, this easy-tacking sail has become popular in North Europes coastal waters.


FISKEBÅT / FISHING BOAT

2000 år gammal fiskebåt från Fiumcino (vrak 5) vid Rom. Ursprungligen torde båten ha haft 6-7 plankor på var sida. L.: ca 5, 2 m. Br: 1, 5 m. I mitten av båten finns en fiskesump (som användes för att hålla fångsten levande). Genom hål i botten, kunde man släppa in friskt vatten i sumpen. Framdrift: rodd.
A two thousand year old Roman fishing boat (wreck Fiumicino 5).
L: 5,2 m, br: 1,5 m. In the middle of the boat is a fish well, that kept the fish alive until it was sold. Via 19 holes in the botten, fresh water could be let in. The boat was propelled by oars.

. CAUDICARIA NAVIS

Två nästan identiska pråmar, caudicaria navis . Den övre efter en mosaik i Ostia, den nedre efter en relief i katedralen i Palermo (enligt andra källor: katedralen i Salerno). Båda farkosterna har en fällbar mast (att fästa bogerlinan i) med påspikade fotsteg. Observera att båda pråmarna har ett klassiskt gångspel (capstan) vid rorsmans plats. Den användes säkert när man fällde masten vid passerande av broar. Pråmen drogs av slavar eller djur. Vraket Fiumcino 1 har visat sig vara en caudicaria navis.

Two identical barges ( caudicaria navis ) from a mosaic in Ostia and a relief i the cathedral of Salerno (or Palermo). Observe the foldable masts (practical when passing bridges) with its footsteps, so a man easily could climb up and fasten the towing lines. The capstan near the helmsmans place was used to when raising and folding the mast. The Fiumcino wreck no 1 reprsent a boat of this kind.

Bogsering; Överst: linan som pekar snett uppåt är fäst vid masten på ett större fartyg (ej i bild) som dras av de tre roddarna. Rorsman styr med en vrickåra. (efter relief i Isola Sacros) . Ovan: Pråmdragare från Luberon i nuvarande Frankrike. De tre dragarna (den tredje utanför bild) går på kustremsan. Repen är fastsatta vid en mast på pråmen, vars rorsman lättjefull ser till att den ligger i den djupa strömfåran. Tunnor användes i Nordeuropa in på 1800-talet som omslag till nästan allt - flytande och fast. Medan romarna och greker använde amforor av lergods till flytande varor, t.ex. vin. Pråmen är av romersk typ.

Towing. The towing line at the helsman point to a barge (outside the picture). He stear the ship with a sculling oar and his "tug" is propelled by three p<airs of oars.(From arelief in Isola Sacros). The picture above, shows a lazy helmsman on his barge loaded with gaul wine barrels. On the little mast is the three pulling lines fastened, pulled by three men on land.. (From a relief in Luberon - a district that still produce good wine!)

LINKS

BACK

HOME

Böcker och länkar / Books and Links