DREBBEL 2Mina bilder nedanr bygger på dessa knapphändiga uppgifter.
Based on the few and contradictionary sources I made the drawings on the below.
Ovan och nedan: tvärsnitt av ubåten från aktern respektive från sidan: 1 är handtag till grisskinns-bälgarna, 2 slang för att tömma bälgarna från vatten, 3 grisskinns-bälgar, 4 snorkelslangar, 5 ingångslucka.
Above and below: Cross sections from the aft and from the side. 1 is handle for the pigskin bellows, 2 the tubes to empty/fill the bellows with water, 3 the pigskin bellows, 4 air pipes, 5 hatch.Nedan: tvärsnitt från ovan. Below: Cross section from above.

BACK