Regalskeppet Kronan 1672

Text till Kronanbilden nedan:
Den lilla spririggade skutan babords om Kronans akter är en skeppsbåt (liknande den som hittades med nästan komplett rigg på Vasa), om styrbord är en bojort (bojert) med liten mesan och stort gaffelsegel. Tornet till vänster är det gamla kastellet på Kastellholmen (det nuvarande är från 1800-talet), mastkranen, likaledes på Kastellholmen, fanns kvar ännu på 1800-talet (ej att förväxla med den något yngre mastkranen som kan beskådas på Skeppsholmen ett stenkast därifrån). Kronan ligger förtöjd i den östra delen av sundet mellan Kastell och Skeppsholmen. I bakgrunden skymtar Södra Bergen som ända till början av 1900-talet sluttade mjukt ner mot Strömmen (senare blev de som bekant "kanthuggna" i samband med att Stadsgårdskajen byggdes).

En av Engelsmannen Peter Petts elever hette Francis Sheldon. Han flyttade till Sverige . Här byggde han världens största skepp, det hade hela 126 kanoner (dubbelt så många som Vasen!) och hette Kronan. Regalskeppet Kronan byggdes i Stockholm (ungefär där den hundraåriga fullriggaren af Chapman i dag ligger) under åren 1665-72. 1676 möter den svenska flottan under ledning av amiral Creutz den den dansk-holländska flottan söder om Skåne. Det blir en drabbning som trots svenskarnas överlägsna styrka slutar oavgjort. Den svenske amiralen vet nämligen ingenting om skepp och sjöstrider. Creutz var en mycket duktig administratör som fått tjänsten som amiral som tack för lång och trogen tjänst, så han klantade till det rejält. Hans flotta retirerar upp mot Öland, jagad av fienden. Utanför Hulterstad på Öland får de båda flottorna kontakt.

På ett av fiendeskeppen finns den berömde holländske amiralen Tromp. Han får syn på Kronan och hoppas på en hederlig duell skepp mot skepp. Men Tromp hinner inte skjuta ett endaste skott och han ser en märklig syn: Kronan vänder, utan att man vare sig stängt kanonportarna eller minskat segel. Resultatet blir det väntade, vatten strömmar in genom Kronans kanonportar och hon välter. Liggande helt på sidan flyger hon plötsligt i luften och sjunker. Mer än åttahundra man följer Kronan i djupet, däribland Creutz som åter dabbat sig genom att beordra vändningen, utan att bry sig om att minska segel och stänga kanonportarna. Ett femtiotal överlever. En av de överlevande är major Sparrfeldt som av explosionen kastas över två fiendefartyg och landar oskadd i seglet på ett svenskt fartyg.

Att Kronan exploderade berodde säkert på att en lampa i krutförrådet kastats av sin krok vid kantringen och antänt krutet. Den svenska flottan råkar nu i totalt virrvarr och snart har även flottans näst största skepp, Svärdet, flugit i luften - dock efter att ha kämpat frenetiskt mot flera fiendeskepp. Ytterligaren några svenska skepp går under i villervallan.


I Mitten av 1600-talet bärgades, med hjälp av en primitiv dykarklocka, nästan alla Vasens kanoner. Några lär ha hamnat på Kronan. Några år efter Kronans förlisning, bärgades ungefär hälften av de 126 kanonerna, även denna gång med dykarklocka. Så det är fullt möjligt att flera av Vasens kanoner bärgades två gånger, med blott några års mellanrum! Att amatören Anders Franzén hittade Vasen 1956, med hjälp av ett enkelt propplod, vet väl alla. Hans största bedrift var dock att han lyckades lura ett bärgningsbolag och marinen att bärga Vasen.

Nästan 25 år senare hittar han regalskeppet Kronan, denna gång med hjälp av sonar (en sorts undervattensradar). Sedan dess har dykare varit nere och mätt upp vraket och bärgat tusentals föremål, däribland en kanon från 1514! Medan vattnet där Vasen sjönk hade ungefär samma sikt som en mustig ärtsoppa, är vattnet vid Kronan klarare än utspädd buljong. Fynden finns nu utställda på Kalmar läns museum.

Hur gick det då för Sheldon? Jo han for till "arvsfienden" Danmark och byggde skepp. Sedan återvände han till Sverige och flera av hans ättlingar kom att bli duktiga skeppsbyggare!

Ps: Nyligen utförda analyser av Kronans skelettmaterial, visar att flera av de döda på batteridäck bar "färska" skador efter hugg med ett bredbladigt vapen (t.ex. en änterbila). Detta antyder de kaotiska förhållandena ombord när skeppet just kantrat, men före explosionen: En eller flera tycks ha huggit ner flera av sina skeppskamrater för att rädda sig ut från det dömda skeppet.


 

 

Bilden ovan visar:

Sovereigns babords låringsgalleri och babordssidan av Sovereigns akterspegel och styrbordssidan av Kronans akterspegel och låringsgalleri.
Hur Kronan såg ut vet vi genom en målning av dansken Claus Mönichen som målade en bild av Kronans undergång, samtidigt som Kronans byggmästare Sheldon vistades i Danmark. Likheterna mellan Sovereigns och Kronans akterpartier är säkert mer än en tillfällighet. En väsentlig skillnad är dock att Sovereigns skulpturer var förgyllda och täckte även övre delen av skrovsidan från akter till galjon. Kronans skulpturer var både målade i naturtrogna färger och förgyllda.

Hem Back


Lästips (Prince Royal, Soverereign, Kronan):

Om Prince Royal kan man läsa i:
# Björn Landström: Regalskeppet Vasan från början till slutet (1980)./ English translation: The Royal Warship Vasa (1988)./.
Om Prince Royals förebild Tre Kroner i
# Niels M. Probst: Christian 4:s flåde. Marinehistoriske Skrifter. (1996)
Sovereign of the Seas ägnas några sidor i:
# Björn Landström: Skeppet./English translation: The Ship/.
Båda skeppen behandlas även i:
# Brian Lavery: The Ship of the Line. Volume 1 (1983).
Torrt, men spännande källmaterial finns i:
# Kurt Lundgren: Stora Cronan.
En stor bildrik bok är:
# red: Björn Axel Johansson: Regalskeppet Kronan.
Den sanna historien om ett märkligt skeppsvarv:
# Kurt Lundgren: De stora örlogsskeppen från Carlshamn 1659-1676. Karlshamns Museums Skriftserie nr 7. (1999).
Om tre engelska skeppsbyggmästare i Sverige under stormaktstiden:
# Kurt Lundgren: Sheldon, Day, Turner (2000).

Länkar:

Prince Royal

Kronan som film!1600-tallets krigsskiper i Norden.
Bruzelius Sovereign-fakta.
Planritning av Sovereign.
Rysk Sovereign-sajt, men bra bibliografi på västerländskt alfabet.
Planritning av Sovereign, dock utan skulpturer.
Sovereign som flaskskepp.
1600-talsskeppet Sjömän på 1600-1700-talen.
Kronan.
KURT LUNDGREN OM KRONAN
Bruzelius fakta om Kronan.
Kronans samtida: Riksäpplet.

English Summary:

Regalskeppet KRONAN 1672

One of Peter Petts pupils was Francis Sheldon. He went to Sweden, where he built the world biggest ship, Kronan: She had 126 cannons (twice as many as Vasa). Kronan was built 1665-1672 in Stockholm (where the youthhostel af Chapman lies today). In a battle off Öland, the swedish fleet met the united danish-dutch fleet. The dutch admiral was the famous Cornelis Tromp. He see Kronan, but before he can fire his guns, he see something absurd: Kronan suddenly turn, without reducing the sails and without closing the lower gunports. Just like Vasa, Kronan capsized. But before sinking, her magazine explode. Kronan fall apart and sink. More than 800 dies, including Kronans unexperienced admiral Creutz. One of the the few survivors was major Sparrfeldt, who was thrown by the explosion over two enemy ships and lands in the sail of a swedish ship! Short time after, the second largest ship in the swedish navy, Svärdet (the Sword), burn after being attacked by a fireship.

Some years after, divers using a diving bell, manage to salvage around 60 of Kronans cannons. Some years before divers had salvaged practically all Vasas cannons, some of them was later used at Kronan, and then maybe salvaged for the second time!
Using sonar Anders Franzèn, who became famous for dicovering Vasa 1956, discovered Kronan. The broken wreck have been carefully excavated for many years. Some of the many well preserved finds, including a cannon from 1514(!), can be seen at Läns-Museum at Kalmar.
What happened to Francis Sheldon? He went to Swedens old enemy Denmark, there he built many ships before returning back to his old job in Sweden. Many of his descendants became leading swedish shipwrights for more than a century.