ORDNINGS - REGLOR

FÖR

PASSAGERARE PÅ ÅNGFARTYGET FÖRENINGEN

£. 1.


£. 2.

£. 3.

£.4.

£. 5.

Tobaksrökning tillåtes endast på Däck, ej i Salonger eller Hyttor.


£. 6.

£. 7.£. 8.£. 9.£. 10.£. 11.