Stenålder/stone age-1600

 

# Antikens och medeltidens medelhavsfarkoster / Mediterranean Vessels from the Classical and Medieval times.


# FARTYG FÖRE VIKINGATIDEN / English summary: Pre viking age vessels:
Stockbåtar, bronsåldersfartyg, Ferriby Boat, Hjortspringbåden, Nydamskibet, Kvalsundskipet

# VIKINGASKEPP 1/ English summary: Viking age ships 1:

# VIKINGASKEPP 2/ English summary: Viking age ships 2:

# Pappmodell av vikingaskepp

# Länkar och böcker till VIKINGASKEPP / Books and Links about Viking Ships

# Gästsida: Skipsnavn fra Vikingtiden og Middelalderen

# Gästsida: Norske skipe 1000 - 1300-tallet

# Gästsida: Fartygstypen Busse

# SKEPPENS UTVECKLING UNDER MEDELTIDEN / English summary: The ships development during the middle age

# KOGG / Cog
# FARTYGSFYND VID FALSTERBONÄSET
# Gästsida: 1500-tallets krigsskiper i Norden.
# 1500-TALETS SKEPP
# MARY ROSE / English links (länkar) on this site!
# GALEON / English links (länkar) on this site!

1600-1810 1810-2000

E-mail     Hem