FAKTA/FACTS

L. 40.1 m
Loa. 58.5 m
B. 11 m
Max. dpl. 1150 t
Framdrivning/propoulsion:
Sail :1900 m2
2 Volovo Penta = 1100 hp

Svenska Ostindiska Compagniet verkade mellan 1731 och 1813. Exporterade metaller, importerade te, siden och porslin.

Skeppet Götheborg byggdes 1738.
Skeppet Götheborg hade haft en besvärlig resa till Canton. I september 1745 hade man äntligen Göteborg i sikte. Då gick hon på grund och sjönk.
Spekulationerna har varit många om varför hon gick på grund. Kunde ha varit för att dölja ekonomiska oegentligheter?

1995 påbörjades bygget av
Götheborg III. Man vet inte exakt hur den ursprungliga Götheborg såg ut. 2005 påbörjas en resa till Kina.

Götheborg was a ship in the Swedish Eastindia Company (SOIC) and was built in 1738. After a hard travel to China and with her home town Gothenburg in sight she went on ground and sunk 1745.
1995 the keel was laid for a replica (now one knows exactly what the original ship looked like) and in 2005 she start her first voyage to China.

BACK