FÖR OCH AKTER

"Masten" som lutar diagonalt upp längst fram kallas bogspröt.
Bowsprit.

Ovan: Fören med galjonen och galjonsfiguren (liksom på Vasa är det ett lejon).
Nedan. till vänster: Små "hus" och balkonger på fartygssidans aktre del, kallas låringsgallerier.
Nedan till höger: Akterspegeln. Bakom dess stora fönster finns högsta befälens kajutor. Den ursprungliga Götheborgs akter var troligen mer dekorerad.

 

Above: Beak and figurehead.
Below left: Galleries.
Below right: Stern. On the original Götheborg, the stern was more decorated.
Ovan: Kanoner och kanonport. Till höger: Ratt.
Nedan till vänster: Röst och jungfrur. Nedan till höger: Nagelbänk med koffernaglar.
Above: Guns and gunport. Right: Wheel.
Below left: Channel with deadeyes. Below right: Taffrail and belaying pins.