RIGG

Ovan, vänster: Bogspröt, fockmast, stormast. Ovan , höger Masterna sedda akterifrån: Mesanmast, stormast, fockmast. Höger: Märs (mastkorg).

Above left: Bopwsprit, fore mast, main mast. Above right: Seen from aft: Mizzen mast, main mast, fore mast. Right: Top.
Ovan, vänster och höger: Mesanmasten.
Vänster: Mesanens rackklot.
Ovan: Rånock med fotpertar, skot, brassar och toppläntor. Ovan: Barduner, vant och löpande rigg.
Ty vad är de starkaste rep, de kraftigaste spiror och den tjockaste segelduk mot oändlighetens mäktiga andedräkt annat än tisteldun, spindelnät och sommarväv?
Joseph Conrad: Havets Spegel (The Mirror of the Sea).

 

Till vänster: Stag och stagsegel..
Left: Stay and staysail.