VALLKÄRRA och

SLAGET VID LUND

Några kilometer norr om Lund ligger den lilla idylliska byn Vallkärra. Den vackra kyrkans äldsta delar är från slutet av 1100-talet, men har sedan dess byggts om många gånger.
1676 stod sjöslaget vid Öland, där bl.a. regalskeppetskeppet Kronan förliste, vilket ledde till att danskarna kunde behärska Östersjön. Nu kunde de göra ett försök att återta Skåne och lyckades så väl, att svenskarna till slut bara hade Malmö. Danskarna kunde lugnt förbereda sitt vinteruppehåll.

SLAGET VID LUND

Svenska hären med Karl XI fanns uppe i trakterna av Kristianstad och led brist på proviant och utsattes ständigt för snapphanarnas gerilla-attacker. I andra änden av Skåne, hotades de belägrade svenskarna i Malmö. Vintern närmade sig och valet för den svenska hären stod mellan att dra sig ur Skåne eller anfalla.

11 november låg danska armèn i ett välförsett vinterläger vid Kävlingeäns södra strand. Svenska hären som av kyla, svält och sjukdomar förlorat nästan häften av sina män; låg norr om än vid Lilla Harrie.

Den svenska hären är på runt 8000 man och den danska på 13000 man.

1/2 2 på natten den 4 december bröt svenska hären upp och vid femtiden på morgonen befann de sig bara några kilometer från det danska lägret.

Båda parter vill nå Lund och striderna böljar fram och tillbaka på mellan Allhelgonabacken (ungefär där Allhelgonakyrkan står idag) och Vallkärra.

Slaget var så rörigt att ingen skildring av det kan skildra det enkelt och tydligt. Det var den sedvanliga helvetiska blandningen av sårades smärtskrin, klangen av stål mot stål, kanonsalvor som svepte in de moddiga fälten i rök.
Det här var också ett krig mellan två kungar som ledde varsin armè.Den danska leddes av Christian V. En del av den svenska hären under Karl XI jagar den danska förtruppen flera kilometer mot nord. Samtidigt pressas resten av den svenska hären så kraftigt, att danskarna tror att de segrat. Men sent på eftermiddagen kommer Karl XI trupp ner från sin långa utflykt och återtar initiativet och vinner slaget. På de leriga fälten ligger 3000 döda svenskar och 6500 döda danskar. Det är det blodigaste slaget någonsin på nordisk mark. De besvikna danskarna bränner ner Lund.


På toppen av Sankt Hans Backar - en konstgjord kulle skapad av sopor och schaktmassor från bygget av Lund Lassarett på 1960-talet, har man en fin utsikt över slagfältet och informationsskyltar visar slagets förlopp.

LÄS:
# Claes Wahlöö & Göran Larsson: Slaget vid Lund - Ett mord och icke ett fältslag.
# Lars Ericson m.fl.: Svenska slagfält (2003).
# Lars Lindeberg: Arvefjenden (1985).
# Claes-Göran Isacson: Skånska kriget 1675-1679
________________________________________________________________


BACK

LÄNKAR:

En blodig historia

Karl XI: Slaget vid Lund 1676

Det blodigaste slaget i Nordens historia

Vallkärra - Torns Hembygdsförening