Höje å vinter

Jag brukar börja min Höje-tur i Sankt Lars-parken. Sankt Lars är ett gammalt mentalsjukhus som ännu är i bruk. Men de äldre byggnaderna har andra funktioner nu. I Parken finns flera exotiska trädsorter. Kända patienter här var: Den store konstnären Carl Fredrik Hill och Baron Hermelin som i sin privata lyx-cell översatte medeltida sufiska dikter. Hermelins översättningar anses vara ypperliga.


 

 

 

 

Back Home

Länkar och boktips: Klicka på back ovan!