VID HÖJE Å


Rinnebäcks-
ravinen vid
Värpinge
Flackarps Ödekyrkogård (1)
Mot sockenbornas vilja revs Flackarps gamla medeltidskyrka 1864. Kvar finns kyrkogården och sedan 1988 en vacker minneslund.


Klockstapeln från 1953 vid ödekyrkogården har den gamla kyrkans klocka.

 Flackarps Ödekyrkogård (2).
En annan kyrkogård med detta namn ligger lite mer åt öster. Alldeles bredvid Flackarps granna holländarmölla. Denna kyrkogård har länge förfallit, men nu har gravarnas lägen förtydligats med järnvägssyllar. Gravstenarna utgörs i de allra flesta fall av smidda stänger som plattats ut upptill. På den platta delen har ett nummer stansats in. De vittrar sakta bort. Inte ens ett namn fick de döda på sina gravvårdar. Det var här dårarna på Sankt Lars sinnessjukhus begrovs. De anhöriga ville inte ha dem i familjegraven - det var en skam att ha tosingar i släkten!
Synen på tosingarna har inte förändrats mycket. Många far illa. Man tror att runt två tusen ligger begravda här.
Kyrkogården las ner 1952. Jag säger tosingarna. För jag har själv tillbringat några veckor på Sankt Lars under en djup depression.

 

 

Tosingarna levde sina liv undangömda på Sankt Lars, där de ofta utsattes för omänsklig behandling. När de dog följde ingen anhöring dem till graven.
De är de dödas trasproletariat och denna första Advent är det råkallt väder när jag cyklar ut till kyrkogården som ligger utslängd på Lundaslätten.

 

 

 


Gravplatsen är en av de mest gripande jag besökt..

 

BACK HOME

Länkar och boktips: Klicka på back ovan!