För mig som boende i Lund är Roskilde intressant av olika skäl. Båda städerna kan spåra sin historia tillbaka till 900-talet. Redan på 1000-talet blev Roskilde ett kyrkligt centrum och domkyrkan började byggas 1170 och sedan dess har den byggts om många gånger. Den byggdes i ett för den tiden nytt material, nämligen tegel. När stadens biskop Absalon blev biskop i Lund, så krävde han att få behålla sin tjänst i även i Roskilde. Det sägs att han grundlade København, för att ha ett rastställe mellan sina båda domkyrkor. Som andra ärkebiskopar på medeltiden var han i konflikt med kungen.
Kungamakten höll till i Roskilde fram till 1400-talet, då fejder och pest drev hovet till København. I samma veva började Roskildes betydelse minska. 1847 byggdes Danmarks första järnväg mellan huvudstaden och Roskilde och staden började återhämta sig.

Kyrkan är en fullpoängare som sevärdhet. Själv tycker jag Christian 4 gravkor är häftigast. På 1800-talet målades en stor väggmålning bredvid sarkofagen, föreställande det ögonblick då Kong Christian just fått en bindel för sitt ena öga under ett sjöslag. Ett kulsplitter hade slagit sönder hans ena öga. Händelsen är också beskriven i den danska kungssången: Kong Christian stod ved høijen mast...Runt väggmålningen är vackra pelare och ornament av marmor. Men känner man på ornamenten och pelarna, så är väggen allldeles slät! Det är ett illusionsmåleri som kallas trompe l'il. I kyrkan finns 38 kungar och drottningar begravda, från Margaretha I till nuvarande drottning Margarethes far, tatuerade Frederik IX. Plats finns även för dronningen när tiden är inne.

Staden ska ha fått sitt namn efter Roars Kilde. 24 källor (kilder) lär ha hittats här och många porlar än idag.

Nere vid hamnen finns Vikingeskibsmuseet. Här finns resterna av fem vikingaskepp som hittades vid Skuldelev en bit längre upp i Roskilde Fjord. Fynden är unika, då de representerar olika sorters vikingatida fartyg. Fynd av vikingatida skepp är ungefär lika sällsynt som fynd av sälar i Sahara. Så det är nästan ofattbart att man i marken intill museet hittade flera andra vikingaskepp. Dessa har dock ännu inte grävts ut. Man har byggt flera kopior av skeppen från Skuldelev, en del ligger nere vid museet.

Annars är Roskilde mest känt bland unga, sedan några generationer tillbaka, för Roskildefestivalen. Under festivalen bor flera tusen ungdomar och äldre fd ungdomar i tält. Vanligtvis är det regnigt under festivalen och tältlägret blir snart en enda stor gyttjepöl av urin, Carlsberg och regnvatten. Men musiken är av världklass.

Fem km väster om staden ligger byn Lejre där man sedan många år ägnat sig åt experimentell arkeologi. Man har utifrån arkeologiska fynd en by från järnåldern ( dvs. från århundradena runt "år 0"). Allt är vetenskapligt gjort och samtidigt mycket publikvänligt. Järnåldershusen var föregångare till korsvirkeshusen och såväl kultur som teknik var allt annat än primitiv. Det typiska järnåldershuset kunde vara 4-5 m brett och 4-5 gånger så långt. I mitten på vardera långsidan fanns en dörr. Taket, ofta av halm, bars upp av två rader stolpar i husets längdriktning. I ena änden av huset fanns stallen och i den andra änden bodde man. På så vis kunde man utnyttja värmen från kreaturen. Mitt i bostadsdelen fanns en öppen härd där maten tillagades. Ytterligare någon mil åt väster ligger Ledreborg Slot. Det lär vara ett av de vackraste slotten i Danmark, själv har jag inte sett det.

Back till Öresund

Externa länkar:
Roskildeportalen
Roskilde
Roskilde Festival
Vikingeskibsmuseet
Lejre
Ledreborg