Björn Lundbergs GÄSTSIDA:

Här kommer en kort artikel om brigantinen Maria Gustava och historien om hur styrmannen Christian Cullberg bördig från Halmstad hamnade i Alhamn utanför Luleå i Norrbotten och blev kvar.


Brigantinen

Maria Gustava af Stockholm

Briggen eller rättare sagt brigantinen Maria Gustava af Stockholm grundstötte den 2/11 1815 vid Börstskäret i Luleå skärgård men kom loss och kunde morgonen därpå ta sig till Alhamn. Fartygschef var dåvarande styrmannen Christian Cullberg bördig från Halmstad och eftersom skeppet var i behov av reparationer och det var i november månad var han tvungen att övervintra i närheten av sitt fartyg.
Christian skaffade sig inackordering hos bonden Eric Norberg i Alhamn och ett kontrakt skrevs också med skutskepparen Olof Wikberg gällande reparation av Maria Gustava. Ungefär samtidigt skrevs ett brev till rederiet, handelshuset L & P Hegardt i Stockholm där Christian redogjorde för situationen och firman svarade med order om att reparationerna skulle övervakas.
Dessa drog dock ut på tiden och efter 3 år var Christian fortfarande kvar i Alhamn, år 1818 lämnade han in en sjöprotest dels mot Olof Wikberg som inte genomfört reparationerna enligt kontraktet och dels mot rederiet som inte försett honom med medel att täcka kostnaderna för inackordering och reparationer.

Ungefär så här kan Maria Gustava ha sett ut

År 1820 fick Christian ta över fartyget efter rättegång och förlikning med ägaren Petter Hegardts dödsbo.
Christian var fortfarande skuldsatt, bland annat för flera års uppehälle och från rederiet fanns ingen mer ersättning att hämta, det var onekligen en pinsam situation som dock löstes genom att Christian stannade i Alhamn och gifte sig med bonden Eric Norbergs dotter. Han bildade familj och blev sedemera skepparborgare i Luleå med väl ansedd ställning som coopvaerdie kapten i Luleå handelsflotta.
Maria Gustava var byggd år 1796 av furu på kravell i Uleåborg, hennes storlek var 37 7/10 svåra läster dvs ca 92 ton. Hennes längd var 61 4/10 och bredd 18 2/5 fot, vad gäller djup-gående så var den 9 ½ fot i aktern och 8 ¾ fot i fören.
Nämnvärt är att Christian Cullberg fick 2 barn med sin hustru Maria Christina, ett av hans barnbarn döptes lämpligt nog till Maria Gustava. Christian Cullberg är farmors morfars morfar till undertecknad.

Björn Lundberg
Bergnäset, Luleå
mailto:lundberg.bjorn@telia.com

Källor:
- Sjöstad, Skeppsbyggnad och sjöfart i Luleå under 350 år av Arvid Moberg
- Mörön med flera byar, Del 1 av Evert Eriksson
- Riksarkivet i Stockholm, kommerskollegiets arkiv av fribrev och sjöpass

/Bild: Axel Nelson. I vanliga fall innebär termen brigantin något som kan liknas vid en tvåmastad bark. Men på Maria Gustavas tid kunde det även bl.a. betyda det som vi idag skulle kalla brigg. Därför har jag avbildat en brigg./


Länkar:

Back Home Gästsidor Skutor 2