Handelsfartyg / Cargo Vessels

MINOISKA FARTYG
MINOAN VESSELS

 

Guvenörens (?) skepp. Thera, ca. 1500 f.Kr.
Rodd och segelfartyg.
Govenors (?) ship. Thera 1500 BC.
Propelled by sail or oars.

Thera, ca. 1500 f.Kr.
Rodd och segelfartyg.
Thera 1500 BC.
Propelled by sail or oars.


Thera. Roddfartyg.
Thera, rowing vessel.

Turkisk caique från 1800-talet - samma form som de mer än fyra tusen år äldre minoiska båtarna!
Turkish caique from the 19:th century. The same shape as the more than four thousand year older Minoan ships!


Den minoiska kulturen på Kreta varade mellan ca. 2000 f. Kr. och 1450 f. Kr. Mest känd är kulturen för Evans utgrävningar på Kreta. En minoisk provins var ön Thera (Santorini). Ca. 1450 f. Kr. skedde ett vulkanutbrott på denna ö. Utbrottet var 3 gånger kraftigare Krakatoas i Indonesiska övärlden 1883. Följden blev att ön täcktes av lava och hela området drabbades av temperaturfall och andra effekter på miljön. Detta ledde till att hela den minoiska kulturen (inklusive den på Kreta) dog ut och kom att ersättas av den Mykenska från grekiska fastlandet.
En nybyggd replik av ett minoiskt fartyg påminner mest om en irländsk currach (en skinnbåt på träskelett) . Själv är jag övertygad om att minoernas skepp var byggda av trä.

The Minoan Culture on Crete, that also included provinces in the surrounding islands, existed between ca. 2000 BC to 1450 BC. It is most famous for Evans excavations on Crete. In 1450 a great vulcano on the minoan island Thera erupted and exterminated great parts of the island, while the rest was covered with lava. The effects of the eruption caused damage to the environment in the whole area, including Crete. This lead to the end of the Minoan culture. A modern replica of a Minoan ship is built like a curragh (a celtic skin-boat), but I am convinced that the Minoans built their ships entirely of wood.

 

FENICISKT / SYRISKT 1500 f. Kr.
Phoenician / Syrian 1500 BC.

GREKISKT 700 f.Kr.
Greece 700 BC.

Baserad på en vasmålning

 

FENICISKT HANDELSFARTYG , ca 700 f.Kr.
Phoenician cargo ship, 700 BC.

   

GREKISKT / ETRUSKISKT 480 f.Kr.
Greece / Etruscan 480 BC.

Baserad på en målning i etruskisk grav. Obs. artemonseglet!

 

 
GREKISK 300 f.Kr
Greece 300 BC.Det sk. Kyreniaskeppet.

 

 

"JESUSBÅTEN", år "noll".
"Jesus Boat", about "year 0".

 

Ungefär så här kan vraket av en med Jesus samtida fiske/last-båt från Genesarets sjö ha sett ut. Den var byggd enligt den traditionella skaltekniken, ihopsatt med tappar i cederplankornas smalsidor och med spant av ek. 8,2 m lång och 2,3 m bred.

About like this, could the wreck from the Sea of Galilee have looked like, It was probably built for fishing and transport in the traditional style: "shell first" of cedar planks and oak frames.
L. 8.2 m, Br. 2.3 m.

   
Romerska handelsfartyg
Roman cargo vessels

Egyptiska handelsfartyg
Egyptian cargo vessels

BACK
HOME

Böcker och länkar / Books and Links