EGYPTISKA SKEPP

EGYPTIAN SHIPS

FARAO CHEOPS GRAVSKEPP c.a. 2500 f.Kr.
Pharao Cheops Funeral Ship, 2500 BC.


Ovan: "Fish eye-vy som ger en något förvrängd bild av skeppet. Foto: Per Åkesson.

1952 påträffade man ett märkligt pussel i en kammare intill Cheops pyramid. Det var ett av de äldsta skepp man någonsin påträffat. Alla skeppets delar var isärplockade. Plankorna med sina oregelbundna långlaskar liknade avlånga pusselbitar. Men fann att plankorna skulle surras ihop genom diagonala hål (ungefär som på Ferrybybåten) och de hölls även samman med tappar och långlaskarna som hakade i varandra likt pusselbitar. Tolv spant var surrade i plankorna och skeppet förstärktes ytterligare av en balkvägare och två sidovägare som var fasthakade i däcksbalkarna. Liksom de flesta forntida skepp, var även detta skalbyggt; Dvs. skrovet byggdes först, sedan sattes spanten in. Nedan: skrovets profil.

This vessel, found in a chamber near Pharao Cheops (Khufus) pyramid is one of the oldest, and the best preserved ship ever found. When discovered in 1952, all pieces was put apart and it became a large jigsaw puzzle to put together. The plankings were shaped like large pieces of puzzle, so many of the planks were in that way hooked together (giving a longitudial strength) and via diagonal holes, invisible from the outside, (nearly as the Ferrybyboats), lashed together. Tenons was also used. Like most other ancient vessels this was also built "shell first", with the frames fastened after the hull was built. The longitudial strenght was also made by long internal beams.

Nedan till vänster: Vy från aktern. Nedan till höger: Detalj av däckshuset. Foto: Per Åkesson.

Below left, wiew from the stern, to the right a part of the decks house or cabin.
Photo, also the one above: Per Åkesson.

Längden är 43,4 m och bredden 5,9 meter. Man har påträffat 6 par åror som kanske använts som styråror i aktern. I övrigt har skeppet säkert paddlats. Skeppet var byggt av cederträ från Libanon.

Skrovets form imiterar papyrusbåtens. Skrovet har aldrig varit målat, kanske därför att skeppet fick byggas i all hast inför farao Cheops död. Men om det varit målat hade det säkert varit grönt, som färsk papyrus, och med guldbelagda eller gula ändar för att imitera de fodral som ändarna hölls samman med. Ungefär som på bilden av farao Sahures skepp nedan.

The length is 43.4 m, br. 5.9 m, Six pairs of oars have been found, probably the stearing oars. The ship was built of cedar from Lebanon. Its shape imitate the traditional payrus boats. No traces of colour have been found, so the buikders had maybe no time to paint it.

FARAO SAHURES SKEPP 2400 f.Kr.
Pharao Sahures burial ship 2400 BC.
En nästan exakt kopia äav Cheops skepp är faro Sahures kungaslup. Bilden nedan är baserad på väggreliefer. Färgerna efter dåtida modeller av liknande fartyg. Skeppet skiljer sig från Cheops skepp, främst genom att det har ett stort segel på en mast bestående av två vinkelställda bjälkar (sk. bipod-mast). Däckshusets har varit täckt

av mönstrat tyg (liknande har säkert täckt huset på Cheops skepp.
I övrigt har skeppet framdrivits av en paddlande besättning.

Observera de fyra paren styråror i aktern.

This picture is based on reliefs from Pharao Sahures grave. With exeption for the bipod mast it is almost identical to Cheops ship, This was also propelled by oars.
The cabin was covered with pattern-woven kloth (similar had probaly also covered Cheops ships cabin), the same kind of cloths also used for the sail.

HAVSGÅENDE LASTFARTYG 2400 f. Kr.
Sea going Cargoship 2400 BC.

Denna typ av skepp från farao Sahures tid hade flata sidor och flat botten. För att stärka skeppet långskepps fanns en spänd tross som gick från för till akter över däcket.

 

Masten var av bipod-typ, dvs. hade formen av ett A. Vid rodd kunde masten fällas.

Skeppen fanns på såväl Röda Havet som i Medelhavet, där Punt (nuvarande Somalia) respektive Byblos i Libanon var några destinationer.

This kind of ship had flat sides and flat bottom. Above the deck, from stem to stern, was a rope stretched in order to strengthen the ship. The mast was a bipod mast (= a mast shaped like an A). When rowing, the mast was lowered. The ship sailed in both the Red Sea to Punt ( todays Somalia) and i the Mediterranean to Byblos in Lebanon.

 

 

 

 

LASTFARTYG, Gamla Riket.
Cargo vessel, Old Kingdom.

Detta flodgående lastfartyg var som en klumpigare och kortare version av skeppet ovan. En stor del av däcket bestod av stora containrar av flätad bast där lasten stuvades. Även på denna farkost kunde masten fällas.

This corgo vessel, built for voaages on the Nile, is a clumsier version of the ship above. On large containers on the deck was the cargo stored. Also on this vessel, the mast could be taken down.

 

 

PASSAGERARFARTYG, Gamla Riket.
Passenger boat, Old Kingdom.

Denna Nil-båt är av samma slag som lastfartyget ovan. 90% av tiden blåser vinden mot strömmen, så man brukade segla upp fartygen och på återresan antingen paddla eller ro, eller rent av driva med strömmen.

This Nile boat is of the same kind as above. 90 % of the time, the wind goes agains the current. So the ships were sailed up the Nile and paddled or rowed down the Nile.

 

NILBÅT, Mellersta Riket.
Nile boat, Middle Kingdom.

Denna båt var rundbottnad och hade endast en styråra.

This vessel was round bottomed and had only one stearing oar.

GRAVBÅT, Mellersta Riket.
Funeral boat, Middle Kingdom.

Många egyptiska fartyg behöll den traditionella papyrusbåtens linjer, även om de var byggda av trä. Några båtar från Dashur, där ändar och överbyggnader saknades var cirka 10 m långa,

Many egyptian vessels kept the papyrus boats shape, also when they were made of wood.

HAVSGÅENDE LASTFARTYG 1500 f.Kr.
Seagoing cargo ship, 1500 BC.

Drottning Hatschepsuts lastfartyg var rundbottnade och var de första som hade en köl och kunde såväl ros som seglas.

 

För att stärka skeppet långskepps fanns en spänd tross som gick från för till akter över däcket. De mest kända av hennes fartyg gick till Punt vid nuvarande Somalia, där man köpte lyxartiklar som exotiska växter, rökelse, myrrha och apor

Queen Hatschepsuts cargo ships had round bottom, and was de first egyptians shios having a keel. The could be propelled by oars and by sail. Above the deck, from stem to stern, was a rope stretched in order to strengthen the ship. The most famous of her ships sailed from the Red Sea down to Punt (probaly todays Somalia) to load exotic and luxorious products (incense, plants, apes etc.).

PASSAGERARFARTYG, 1350 f. Kr.
Passenger ship, 1350 BC.

Detta lyxfartyg rätt igenom kajutan kunde även ros. Det var rundbottnat och hade endast en styråra. Däckhuset var täckt av rutmönstrat tyg som skyddade mot solen.

This luxorious vessel with its mast penetrating the cabin, could also be propelled by oars. It had round round bottom and only one stearing oar. The cabin was covered with chequered cloth.

 

CORBITA, 1 -2 årh. e. Kr.
Corbita, 1-2 century AD.

 

Denna trasiga terracotta-modell från Abousir el-Malaq föreställer så vitt jag kan se, en typisk romersk Corbita . Det torde i så fall vara den enda existerande modellen av detta vanliga fartyg. Vid denna tid var Egypten en romersk provins och gigantiska mängder egeyptiskt spannmål skeppades på corbitor till Rom.

This torn terracotta model from Abousir el-Malaq, is as far as I can see, a typical Roman Corbita and also the only existing model of such a ship. At this time, Egypt was a Roman province, and lots of Egyptian grain was shipped on corbitas to Rome.

Gamla Riket 2770 - 2270 f. Kr.
Old Kingdom 2770 - 2270 BC.

Mellersta Riket 2040 - 1780 f. Kr.
Middle Kingdom 2040 - 1780 BC.

Nya Riket 1507 - 1080 f. Kr.
New Kingdom 1507 - 1080 BC.


BACK

HOME

Böcker och länkar

Books and Links