MARINMÅLARE

AXEL NELSONS MARINMÅLNINGAR

ETT URVAL

Min första Vasabild, Gjord läsåret 1962 -63, vid åtta års ålder.

Gryning.

Galeon, ca: 1590-1610.

Storm, blyertsteckning.

Storm, kopparstick,

Varpning.

Regalskeppet Kronan, 1668-1676.

1600-tals-skepp.

Rikssvärdet 1605

Swiety Jerzy 1627 - Vid Wisloujscie.

Typiskt handelsfartyg sk "flöjtskepp" från 1600 talet, vid Kullen.

Stinesmindeskuden,1600-talet

Svensk fraktskuta 1600-talet

Stockholmshäxan, 1816, var Sveriges första,
och ganska misslyckade ångfartyg. Hon var en ombyggd roslagsskuta.

Sandkil (roslagsskuta), i bakgrunden syns en roslagsjakt.

Sandkil.

Ett av de sista segelfartygen.

Finnboda Varf, bogserbåt.

Mitt fönster.

Hjulångaren Hjejlen.

WILLEM VAN DE VELDE, d ä och d y

Willem van de Velde den äldre (1611-1693) var en enastående tecknare. Hans bilder är fulla av detaljer och korrekta in i minsta detalj, utan att helheten går förlorad. Han satt ibland i en mindre skuta mitt i ett sjöslag och avbildade de inblandade skeppen. Liksom sin son, Willem van de Velde den yngre (1633-1707), var han både verksam hemma i Holland och hos arvsfienden England. Van de Velde den yngre var mer känd som målare. Han avbildade skeppen nästan lika detaljrikt som fadern. Men trots det har hans marinmålningar samma avskalade "renhet" som landsmannen Jan Vermeer van Delfts stillsamma avbildningar av kvinnor i borgerliga hem.

CARL HENDEL FRIBERG

När jag försöker måla en detaljrik bild i litet format, blir resultatet enbart plottrigt. C. H. Fribergs gouacher är oftast i litet format och extremt detaljrika. Trots det är hans bilder inte plottriga. Oftast dominerar en blåaktig eller sepiafärgad ton i hans bilder - de blir som gamla fotografier.

När jag ser C: H: Fribergs bilder, tänker jag ofta på Roy Fribergs bilder. Roy Friberg blev känd för ett tjugotal år sedan för sina lätt surrealistiska och fotografiliknande samhällssatiriska grafitbilder. Båda konstnärerna har en säker känsla för material och båda konstnärerna har i all sin konst en känsla av sorg eller ödesmättat hot. Men Roy Friberg målar inte fartyg. Carl Hendel Fribergs bästa fartygsporträtt är bilden av Scotts antark tisfartyg Terra Nova (bilden finns bl.a. återgiven i Duncan Haws/Alex A. Hurst, The Maritime History of the World,1985). Skeppet ligger fast i isen. Himlen är gråmulen. De grova seglen är hårdpansrade av frosten. Röken från fartygsskorstenen sticker i betraktarens redan köldbitna näsborrar och sprider sig ner över hästarna och männen som endast syns som avlägsna grå skuggor på isen. Det vilar en känsla av nederlag redan innan kampen om Sydpolen börjat. De motoriserade slädarna startar inte, de sibiriska hästarna dukar under i kylan. Slädhundar och skidor är något som kapten Scott betraktar som primitivt som möjligen kan passa för eskimåer och norrmän. Värdet av ordentliga fotogen- och proviant depåer kommer att negligeras och om några månader har har den brittiska allmänheten fått sitt märkliga behov av ännu några döda hjältar till fredsställt. Men visst fascineras vi alla av heroiskt vanvett! På den motsatta polarkalotten har ingenjör Andrées dödsdömda expedition sedan länge för- svunnit in i de arktiska dimmorna. Bilderna av Andrées väldiga havere rade ballong som pyser samman på isen, etsar sig fast på näthinnan och blir en kongenial pendang till C. H. Fribergs lilla, men geniala bild. F örutom i nyss nämnda bok, finns hans bilder i bl.a. tidskriften Longitude.

Några andra urvassa fartygsmålare värda att nämna är: 1600-talet:Cornelis Vroom, van de Velde (dy och dä), 1800-talet:danskarna C.W. Eckersberg, C. Neumann (dessa båda "guldaldermalere" kan ses på Orlogsmuseet i Köbenhavn, förstnämnde även på Ny Carlsberg Glyptotek i samma stad), de svenska sjöofficerarna Hägg och af Sillén (förstnämnde "fotorealist", sistnämnde impressionist) och den döve Albert Berg (Dessa tre finns på Sjöhistoriska Museet i Stockholm). Nästan alla svenska fartygsmålare finns i denna bok: Sture Händel & Johnny Riert: Skutemålare (Uppsala 1996).ALBERT BERG

Eftersom jag dels jobbat i ett tjugotal år på en dövskola och dels är intresserad av marinmåleri är det klart att jag inte kunnat undgå att snubbla över Albert Soult Berg 1832-1916. Han var elev på den anrika dövskolan Manillaskolan i Stockholm. Efter avslutad skolgång utbildade han sig på Konstakademin och därefter i Dusseldorf. Han gjorde många studieresor på seglande krigsfartyg. Krigsfartyg och andra fartyg, samt skärgårdsmotiv förekom oftast på hans målningar. Han var samtida med de båda, mer kända, målande marinofficerarna Hägg och af Sillèn och han var en mer driven konstnär än dessa. Hans mest kända målning "Skeppet Ölands strid med brittiska örlogsfartyg" finns i två versioner, den mest kända hänger på Sjöhistoriska Museet i Stockholm.Bland döva är han kanske mera känd för att han var en av grundarna av Dövstumföreningen i Stockholm och även i andra avseenden betydde han mycket för döva. I Agneta Pleijels överskattade roman Vindspejare är han under namnet Soult, en av bokens huvudpersoner.

Läs:

Nästan alla svenska fartygsmålare finns i denna bok:
# Sture Händel & Johnny Riert: Skutemålare (Uppsala 1996)
Om holländska fartygsavbildningar i torrnål och etsning, från 1600-1800-talen:
# Irene de Groot och Robert Vorstman: Maritime Prints by the Dutch Masters.
Om ett märkligt geni:
# Ralph Herrmanns: Gösta Werner - hans liv i egna bilder.
Om Turners mest kända, men inte bästa, marinmålning:
# Judy Egerton: TURNER The Fighting Temeraire.
Praktverk om marinmåleri:
# Erik Båsk (red.) MARINKONSTENS MÄSTARE. 400 år av marinmålningar (Helsingfors 2003)

Länkar:

Marine Art Information Center.
dito.
Hunt, Groves mfl

Danska "skibsportrætter".
Vackra marinmålningar.
Bra marinmålerisida, bl a Roux.
van de Velde. 1600-talets största marinmålare.
Van de Velde.
Eckersbergs marinmålningar.

Kristet-slipprigt men snyggt målat.


E-mail     Hem