Gästmålning: Lars Aronssons tavla.

VIBORGSKA GATLOPPET

VIBORGSKA GATLOPPET.


6 juni 1790 samlades den svenska örlogsflottan (21 linjeskeep och 13 fregatter) och skärgårdsflottan (200 galärer, kanonslupar och m m) djupt inne i Finska Viken. Två dagar senare lägger sig den ryska flottan (50 linjeskepp) i två led tvärs över viken, så att de båda svenska flottorna är innestängda. Gustav III hade startat sitt ryska krig för att bli en ny hjältekonung av Karl XII:es kaliber, vilket var lite svårt, då han hade en personlighet mera lik popsångaren Michael Jacksons verklighetsfrämmande och teatrala personlighet!

Nu var han och hans båda flottor instängda. De 30.000 männen på skeppen skulle snart göra slut på förråden med en neslig kapitulation som följd! Till råga på allt blåste vinden från väst, rätt in i viken! Men dårar har ofta turen på sin sida och just som föråden börjar ta slut vänder vinden. I gryningen 3 juli , med Johan Pukes linjeskepp Dristigheten i täten sker utbrytningen. Den första delen går utan större förluster där man tränger fram bland grund och mellan ryska ryska fartyg.

Detalj

 

Men så sker katastrofen. En svensk "brännare" som skulle segla ner och antända några ryska skepp, råkar istället antända och spränga ett svenskt linjeskepp och en svensk fregatt. Andra skepp går på grund eller hinns upp av ryssarna.

1/3 av örlogsflottan (7 linjeskepp) går förlorad, medan skärgårdsflottan med dess mindre fartyg klarar sig relativt oskadd (20 galärer förloras). Men utbrytningen har lyckats.
Bara en vecka senare vinner svenska flottan sin största seger , då den ryska flottan besegras under det andra slaget vid Svensksund - men det är en helt annan historia.

 

Fotot av målningen ovan mailade Lars Aronsson la@malux.se. Tavlan är en kopia av en viss O F Björnberg 1915, målad efter en tavla utförd av Herman af Sillèn (1857-1908). af Sillèn var en hög marinofficer som liksom sin samtida äldre kollega, Jacob Hägg, även var en skicklig och känd marinmålare och marinhistoriker. Medan Häggs bilder är detaljrika och utförda i en romantisk realism, är af Sillèns bilder lite ojämnare i kvaliteten - men när de är som bäst är de friska och klart påverkade av impressionismen. Då skapar af Sillèn god konst! af Sillèns friska måleri sägs ha påverkat hans äldre kollegas måleri. 51 år gammal tog af Sillèn sitt liv. Hans äldre kollega Hägg levde till 92 års ålder. Vem O F Björnberg var, har varken jag eller Lars Aronsson lyckats få reda på. Troligen hade han måleri som hobby.
Axel Nelson
The Viborg Gauntlet. 1790 was the Swedish fleet (21 ships of the line, 13 frigates) and the archipelago fleet (200 galleys, gunboats etc.) under king Swedish Gustav III locked in the Finnish Bay. Two lines of Russian ships blocked their way out (50 ships of the line). For a month the Swedish fleets had the wind against them and they wpould soon have to give up. But the wind turned, and the both fleets navigated between skerries and Russian ships and got out of the russian trap. But 7 ships of the line of the fleet was lost (two of the ships was by mistake ignited by a swedish fire shiip!). But the archipelago fleet with its smaller vessels survived better(20 galleys lost). Less than a week later, the Swedish Navy won its biggest victory ever during the second battle at Svensksund. But that`s an other story!
The picture above is a copy painted in 1915. The original painting was made by the Swedish naval officer and artist Herman af Sillèn (1857-1908).


Tavlans signatur

Back
Back Gästsida
Viborgska gatloppet 3 juli 1790
Vrak från Viborgska gatloppet
The Swedish-Russian Sea Battles of 1790
Örlogsskepp 1700-talet.

# Alexej Smirnov: Svensk historia under vattnet - Vrak i Östersjön berättar (2002).
# Lars Ericson m.fl.: Svenska slagfält (2003).
# Stig Jägerskiöld: Svensksund (1990)