Kastrups flygplats/Copenhagen Airport

Jag tog cykeln på Øresundståget till Kastrup för att sedan cykla Kystvejen mot Dragör. Nedersta bilderna visar en bit av flygplatsterminalen och tågstationen.
Mina erfarenheter av flygning är ytterst begränsade - mina sevärdheter brukar ligga på tågavstånd.
Danmarks civila flygtrafik började så smått på Kløvermarken, men när man skulle bygga den nya flygplatsen flyttade man några kilometer söderut på en plats som dels inte fick störa Kastrup Havn och dels låg i lä av Saltholm. Det senare för de då så populära amfibieplanens skull. 1925 stod Kastrup Lufthavn klar. Under kriget ledde slaskiga vintrar till att landsningsbanorna av gräs belades med betong. Tack vare att flygplatsen knappt användes under den tyska ockupationen, var den efter kriget oskadd och en av de modernaste.
1947 fick flygplatsen stor betydelse för den svenska successionen, eftersom kronprins Gustav Adolf (nuvarande kungens pappa) omkom här vid en flygolycka.
Redan 1948 var flygplatsen Europas tredje största. På 1970-talet talades det om att anlägga en ny flygplats på Saltholm, med en bro till Sverige och Danmark. Men man valde en utbyggnad istället. Med tillkomsten av Öresundsbron kom Kastrup att hamna drygt 20 minuter från Malmö och tolv minuter från København, centralare kan det knappast bli.
2007 ska Metron byggas ut till Kastrup.
När man cyklar längs den nyanlagda kustvägen till Dragør, har man dels en underbar utsikt mot Bron, dels är det ovanlig känsla när landande flygplan tycks nudda vid ens nackhår!

BACK