KASTRUP FORT

Runt sekelskiftet 1800-1900 byggdes en mängd försvarsverk som ingick i Københavns Befæstning. Detta var en följd av brittiska flottans terrorbombardemang 1807 och det för danskarna ännu så traumatiska nederlaget mot tyskarna 1864.
1886-87 byggdes Kastrup Batteri (efter 1910: Kastrup fort) som en del av denna anläggning. Men snart var denna liksom övriga anläggningar (däribland den 13 km långa Vestvolden) föråldrad. Sedan 1933 fungerar området som park med servering. Tyvärr är det nästan omöjligt att se anläggningen i dess helhet, skymd som den är av träd och sly.
På andra sidan gatan (Amager Strandvej) ligger Amager Strandpark med fin sandstrand.

Back