Dragør Fort

Fortet byggdes 1910-1915 på en kontsgjord ö strax söder om Dragør. Syftet var att dels stoppa fientlig seglats upp till København, förhindra beskjutning av huvudstaden från örlogsfartyg (britternas terrorbeskjutning av København 1807 levde ännu i friskt minne!) och dels förhindra landstigning i Dragør.
Fortet kom aldrig att bemannas helt och när tyskarna intog København 1940, valde de att segla genom Store Bælt.
Idag har fortet konferenshotell, restaurang och massor av aktiviteter.
Flera andra befästningsverk byggdes runt århundradeskiftet 1800-1900. Det kanske mäktigaste, är den över en mil långa Vestvolden.

BACK