UNIVERSITETET

1882 stod det pampiga universitetshuset klart. Arkitekt var den beryktade Helgo Zettervall.


Nedan: Universitetet av Erik Lundgren.

Lundagårdshuset (Kungshuset)

Bilden nedan visar Lundagårdshuset som det ungefär såg ut i slutet av 1500-talet (till vänster) och i slutet av 1700-talet (till höger). Att tornet blev platt, berodde på att man här hade ett teleskop. Huset innehöll då även fysiklaboratotium.

 

Lundagårdshuset hade ursprungligen endast två våningar och stod klart 1584. Det var avsett som länsmansresidens och bostad för kungen vid hans besök. Efter svenskarnas erövring av Skåne, fungerade det som den första universitetsbyggnaden. Sitt nuvarande utseende fick huset 1879. 40 år innan hade C. G. Brunius byggt på huset med en tredje våning.Vid denna tid fick huset sin vackra portal som tills dess hade funnits på domkyrkan. En gammal myt säger att Karl XII ridit upp för tornets trappor. Men när den nu så slitna ektrappan byggdes; var kungen ifråga död och begraven sedan några decennier.

Nedan: Lundagård av Erik Lundgren.Palaestra

Ännu ett av Zettervalls många byggen i Lund. Här fotograferad, för ovanlighetens skull, från väst.

Huset tillhör universitetet. I väster är huset bara några decimeter brett, vilket lär vara Sverigerekord i smalhet.

 


LUNDS DOMKYRKA.
Denna pampiga byggnad kommer jag att behandla på annan plats!

BACK

Lästips:

R. Blomqvist: Lunds Historia, Nyare tiden (1978).