Lite om Lunds Domkyrka.

Mer om domkyrkans historia se här.

Lundagård:

Under medeltiden var domkyrkan helt omgärdad: Mot väst och syd av stenhus och murar och portar som förband husen ända ner mot nuvarande Stortorget. Därefter av krenelerade murar, enstaka torn och små porttorn längs nuvarande Kyrkogatan, upp bakom nuvarande Kungshuset (Lundagårdshuset) och därefter söderut mot Liberiet (det enda huset förutom Domkyrkan som står kvar av alla byggnaderna). Bilden ovan är en visar hur Lundagård kan ha sett ut. från nuvarande Kyrkogatan i slutet av medeltiden. Ärkebiskopen och hans katedral var väl skyddade mot fiender! 1584 stod Kungshuset färdigt som länsmanssresidens och bostad för kungen vid hans besök. Borgen Lundagård förföll allt mer. På 1600-talet efter den svenska erövringen blev Kungshuset Lunds först universitetsbyggnad. På 1700-talet blev Lundagård botanisk trädgård och på 1800-talet revs murarna och staketen runt Lundagård som nu blev offentlig park. . På 1800-talet byggdes Kungshuset på med ytterligare en våning och dess tjusiga portal hade framtill till 1800-talet suttit på domkyrkan.

Nedan: Vinterbild av dagens Lundagård.

 

Förändringar:

Den nuvarande domkyrkan byggdes på 1100-talet.Runt år 1500 förstärktes murarna med strävpelare. Då ökades också tornens höjd. Det är framför allt på tornen som man tydligt ser förändringarna. På bilden nedan: Från vänster: Före 1769, 1860-talet och vår tids kyrka.

Från början liknade nog tornhuvorna dagens, även om tornen var lägre.. Från åtminstone 1500-talet, kanske långt innan, hade de båda tornen en originell typ av torntoppar: På alla fyra sidor var trappgavlar. Ovan på det södra tornets topp fanns dessutom en liten klockstapel.1769 fick det norra tornet en tornhuv som mest liknade ett åttakantigt litet lusthus och 1812 fick även det södra en dylik huv. På 1700-talet fick långskeppet ett brutet tak (mansardtak). Under andra hälften av 1800-talet river Helgo Zettervall strävpelarna och tornen och några av valvenoch sätter upp skulpterade orbnament av cement (bl.a. västra portens infattning). Kort sagt: Men vår tids synsätt: Han förstörde domkyrkan mer än krig och bränder och annan ödeläggelse gjort under alla de 700 tidigare åren! Men när vi accepterat detta sorgliga faktum, kan vi konstatera att Zettervall byggde en ganska snygg domkyrka! Kryptan och absiden rörde han inte, så där kan man se kyrkans bäst bevarade delar.

Nedan: En klassisk vy: Domkyrkan med sin välbevarade absid sedd från Kiliansgatan. Akvarell av Axel Nelson.

Sankt Lars.

I Lunds Stifts vapensköld ingår något som liknar en utegrill. Sankt Laurentius ( Sankt Lars) led år 258 martyrdöden genom att rostas levande på ett halster. "Grillen" är därför en symbol för domkyrkans skyddshelgon Sankt Laurentius.

Enligt legenden skall denne Sankt Laurentius ha förmått jätten Finn, som bodde uppe på Allhelgonabacken att bygga Lunds domkyrka i utbyte mot sina ögon - ifall han inte lyckades få reda på jättens namn. Med lite tur lyckades han det. Jätten blev tvärarg och sprang ner i kryptan, grep tag i en pelare och försökte ruska sönder kyrkan. Innan han lyckades med det förstenades han (och som synes på fotot nedan, tydligen även krymte).

Mer av kryptan:

Annat:

Lunds domkyrkas berömda medeltida astronomiska ur byggdes på 1920-talet efter medeltida förebilder. Av det ursprungliga uret återstår bara några få kugghjul, varav enstaka lär finnas i uret medan andra finns på Domkyrkomuseet. Så ur historisk synpunkt saknar uret större värde, men snyggt är det.

Vad som däremot är äkta, är de fina medeltida korstolarna av ek. Bilden nedan visar en detalj.

Den vackra södra portalen.

Tvillingkyrkan:

I Viborg i Danmark finns en domkyrka som är förvillande lik Lunds Domkyrka. Skälet är detta: Viborgs domkyrka var tillsammans med den i Ribe och Lunds domkyrka de enda bevarade romanska domkyrkorna i Norden. En brand på 1700-talet skadade Viborgs domkyrka. Den reaparerades, men då valven hotade att störta in beslöt man 1860 att riva hela kyrkan. Den nya stod klar 1876. Om Zettervall sneglat på sin danska kollega, eller om de helt enkelt inspirerats av samma romanska kyrkor på kontinenten, vet jag inte. Men resultatet blev att Viborgs och Lunds domkyrkor har nästan identiska torn, i äkta fusk-romansk stil!

Lunds domkyrka har som så många andra medeltidsminnen drabbats av en rätt hänsynslös restaurering, ledd först av C. G. Brunius, sedan af H. Zettervall (1861-1881). I så väl det yttre som det inre, har det ursprungliga förvanskats af en nästan militärisk uniformitet. De nämnda sexdelade hvalfven, den originella "törnekronan" kring absiden ha fått försvinna.

Citat ur August Hahr: Arkitekturens Historia (1902)

Back

Bok- och musei-tips här.