"Bryggeriet" i hörnet Stora Södergatan - Lilla Tvärgatan.

Fastigheten har inrymt Bryggeri, Ölstuga, Centerpartiets lokaleroch nu ett pensionärscafè.

Gathuset av putsad korsvirke uppfördes ca 1820.

 

Ovan: Huset mot Lilla Tvärgatan. Längan mellan gavlarna uppfördes av hökaren Jöns Lundberg som här startade bryggeri och ölstuga 1829.

Nedan: In mot gården: Glasveranda med kylskepp på ovanvåningen uppförd av bryggaren Nils Nilsson 1882.

 

Nedan: En annan gårdsvy.

BACK