Östra och Västra Mårtensgatorna och Mårtenstorget & Nöden och intill liggande områden.

Östra Mårtensgatan, sydsidan.

Östra Mårtensgatan: Lindelöfs sliperi.

Mårtenstorget och Västra Mårtengatan.

Nöden

Nöden mellan Stora Södergatan och Prennegatan.

Nöden öster om Prennegatan.

Bryggeriet.

Öster om Nöden.

Hem