Östra Mårtensgatans

södra sida

Bakgårdsidyll

Ovan: Mellan de båda gatuhusen skymtargårdshuset

Östra Mårtensgatan 10 b.

Detta korsvirkeshus lät en hattmakare bygga1825 och inrymde barkkvarnoch packhus på bottenvåningen medan övervåningeninrymde drängkammare och torkvind.

Nedan syns korsvirkeshuset från från syd. Huset är ett av de få med bevarad brädgavel.

Nedan:

Från vänster: Tegelhus från 1898.

I mitten: Östra Mårtensgatan 14

Ett putsat korsvirkeshus från1770 med tillbyggnader 1811 och mansardtak från 1912.

Till höger: Östra Mårtensgatan 12.

Bottenvåning från 1837 och ovanvåningen byggdes åtta år senare. Detta putsade korsvirkeshushade en hattmakare som byggherre.

BACK