Nöden öster om Prennegatan

Nedan: Korsgatan 2. Byggt 1955 0ch 1961. Ett envåningshus från 1874 är inrymt i huset. Idag butik och pizzeria.

Nedan: Korsgatan 12 / Trädgårdsgatan 11. Uppfört 1877 av timmermannen Nils Jönsson. Huset var också den kände konstnärens GAN (Gösta Adrian Nilsson) barndomshem.

Nedan:

Korsgatan 13 / Trädgårdsgatan 9.

Brödbagare Jönsson lät uppföra huset 1876.

(Bilden är målad av Erik Lundgren)

Nedan: Korsgatan 5.

Här drev från 1894 Lund frivilligas förening för de fattigas vård en barnkrubba. Numera inrymmer huset daghem och förskola.

Nedan: Bakgård på Stora Tvärgatan.

Nedan: Till vänster: Hospitalsgatan 6.Byggt av timmergesällen Johan Nilsson 1876.

Till höger: Hospitalsgatan 10, uppfört 1878 av timmermannen Pål Jönsson.

Nöden kan enklast definieras som området mellan Stora Tvärgatan och Södra Esplanaden.

Före 1800-talets mitt fanns här nästan bara huset på Prennegatan 11. Södra Esplanaden följer samma sträckning som den medeltida södra stadsvallen. På en karta från 1669 går Stora Tvärgatan under namnet Mårten Larss strätt. På samma karta kallas Prennegatan för Wädermölle gatan. Lilla Tvärgatan kallas Råtte Strättit (Rått-gatan).

 

Mera om Nöden HÄR och HÄR

BACK