Mellan Järnvägsviadukten och Stadsparken.

Ovan: Modern bostradsrättsförening i området.

Ovan: Det röda huset i mitten är Sankt Månsgatan 5 från 1862..

Nedan: Den allra västligaste delen av Västergatan, intill järnvägen.

 

 

Ovan: Armaturfabriken från 1890-talet.

Nedan: Observatoriet från 1867. (Natthimlen har jag lagt dit i efterhand).

Nedan: Högevall i Stadsparken, det som återstår av Lunds medeltida stadsvall.

Back