Mellan Klosterkyrkan och Stadsparken.

Mellan Klosterkyrkan och järnvägsviadukten.

Mellan järnvägsviadukten och Stadsparken.

Hem