Mellan Sankt Peter och Järnvägsviadukten.

På 1100-talet anlades Sankt Peters Kloster.Kvar av klostret är endast Klosterkyrkan från mitten av 1300-talet (se nedan).

Ovan: Nybygge på västra sidan av järnvägen år 2001.

Nedan: Den nybyggda västra järnvägsstationsbyggnaden.

I bakgrunden till höger skymtar den gamla vackra järnvägsstationen vid Bangatan från 1857-1859.

Nedan: Trollebergsvägen går under järnvägsviadukten. I bakgrunden skymtar Grand Hotel från 1890-talet.

Back