FALSTERBOS FYRAR OCH FYRSKEPP

Kolabacken (Ule Nabbe), är idag klassat som fornminne.
Vissa språkforskare anser att Skandinavien kommer av Skathan-awjo, Skadans Ö. Den skadans ö som åsyftades var kanske det för skepp så farliga Falsterbonäset. Namnet Skanör ("Skadans sand") kan ha haft samma ursprung.

På Kolabacken fanns redan 1222 en fyr i form av en stockvedsbrasa.
Under 1500-talet tycks tycks brasan ha varit släckt.

 

1632 anlades en vippfyr på Kolabacken som eldades med kol.
1796 stod den nuvarande fyren klar, inte långt från Kolabacken. Den var en sk. sluten stenkolsfyr .
Modellen finns på Falsterbo Museum.
Fyren fick sin nuvarande lanternin på 1800-talet. 1990 släcktes fyren och ersattes av en kassunfyr på Falsterborev.
Tyvärr vanpryds fyren av ett jättelikt plåtschabrak på nordsidan.
Det första försöket med fyrskepp på Falsterborev skedde redan 1831, då en liten jaktriggad båt, Hermina, ankrades upp på revet. Men stormar och andra bekymmer ledde till att hon togs bort redan samma år.
Nästa fyrskepp på revet var nr:0 Cyklop som installerades 1844.(Bild till vänster.) Hon var galeasriggad (dvs. som en skonare, fast med lägre aktremast).
Hennes skrovlängd var 22 m. Segelarean var på 165 kvadratmeter. Deplacementet var på 130 ton och hon hade en besättning på 7 man.
Under 20 år tjänstgjorde hon på revet. En modell av henne finns på Sjöfartsmuseet i Malmö.
Hon ersattes av Nr: 4 Falsterbo
ssom var skonertriggad, hade ett depl. på 168 ton och en besättning på 6 man. Hon låg på revet mellan 1865 och 1885.
Nästa på Falsterborev var nr: 8 Svinbådan. Byggd 1870, längd i vattenlinjen: 24,8 m. Depl. 190 ton. , 2 master och 7 mans besättning.
1883-1931 tjänstgjorde hon på revet. 1885 förlängdes hon med nästan 6 meter och fick ångmaskin. 1910 togs masterna bort och ersattes med ett fyrtorn.

Samma som ovan, efter ombyggnaden 1910.


Livet ombord på fyrskeppen var enahanda och ofta farligt och det kunde dröja många månader innan besättningen kunde få träffa sina familjer.

Reservfyrskepp nr: 28. Byggd 1909. Total längd: 26, 25 m. Fullt utrustad var deplacementet på 260 ton. Hon saknade egen framdrivningsmaskin. Bilden visar hur hon såg ut före ombyggnaden 1930. På revet låg hon mellan 1931 och 1972.
Kassunfyren på Falsterborev ersatte Falsterbo fyr.

Läs mer om fyrar och fyrskepp:
# Erik Hägg: Bland lotsar och fyrmän. (Ursprungligen tryckt 1930, nytryck 1995)
# Björn Werner; Fyrskepp i Sverige (1999)


BACK (Falsterbonäset)
BACK (Axels fartygshistoria)
Redan på medeltiden kunde man dra mindre fartyg tvärs över Näset genom Ammarrännan . Man hade länge drömt om en riktig kanal genom Näset för att undvika grunden. Andra Världskriget kom nära våra kuster 1939 och tre fartyg sprängdes av tyska minor utanför Näset. Redan i slutet av 1939 påbörjades äntligen bygget av en kanal mellan Höllviken och Kämpingebukten. Två årsenare var kanalen klar att tas i bruk.