Ovan/Above: Akterspegeln/The sternOvan/Above: Kungliga kajutan /The royal cabin

Litteratur:

# Stig Fogelmarck : Amphion, konungens skonert (Stockholm 1961). Särtryck ur Sjöhistorisk årsbok 1959-60.

Länk:

af Chapman
Skärgårdsflottan

 

 

1788 sjösattes den kungliga skonerten Amphion. Hon var tänkt att användas som lustjakt på Mälaren. Hon var ritad av F H af Chapman. Hennes linjer var inspirerade av af Chapmans skärgårdsfregatter av Turuma-klassen.
Den första resan som kung Gustav III företog med Amphion var från Karlskrona. Redan i början av resan knäcktes en bom och hon visade sig vara en usel seglare. Nära Dalarö var det på vippen att hon kantrade och kungen reste med häst och vagn de återstående milen in till Stockholm.
Att Amphion liknade en chebeck och även benämndes som en sådan är ingen tillfällighet. Såväl den svenska som den ryska flottan inspirerades av Medelhavets fartyg.
Trots sina usla seglingsegenskaper använde kungen Amphion som stabsfartyg under kriget mot Ryssland. Den lilla kungliga kajutan var inredd i typisk gustaviansk stil med förgyllda ornament på gråvit botten. Ljus kom in dels från fönster i akterspegel och låringen, dels genom ett skylight över kajutans kupol.
Men utrymmena var trånga för såväl besättning som befäl.
Amphion slutade sina år som kassern- och karantänsfartyg innan hon 1885 höggs upp. Dock sparade man akterspegeln, galjonsfiguren och den fina kajutan. Dessa kan ses på Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Längd i vattenlinjen: 33 m.
Bredd: 6,7 m.
Rigg: tvåmastad skonert.
Drevs även fram med 16 par åror.
Bestyckning: Några nickhakar för salutskott.
Besättning: 150 man.

Hem  Back E-mail

 

English summary:

Amphion was built 1778 as a pleasure yacht for the king Gustavus (Gustav) III.
She was designed by af Chapman. Her design was inspired by af Chapmans "archipelago frigates" of the Turuma class. (They were inspired by the north African Xebec.) Amphion was instable and a very bad sailor. In spite of that, the king used her as staff ship during the war against Russia.
The little royal cabin was decorated in a classical style, named in Sweden "Gustavian", with gilded ornaments on white background. The cabin got its light from a skylight on top of a beautifully decorated dome, and from windows in the sides and stern.
She later ended as receiving ship and was finally broken up in 1885.
Amphions royal cabin, her stern and figure head was saved and are exhibited at Sjöhistoriska Museet in Stockholm.
L. in waterline: 33 m.
W.: 6,7 m.
Rig: 2 masted schooner.
Also propelled by 16 pairs of oars.
Armament: A few swivel guns (only used for saluting).
Crew: 150 men.


Hem    Back

E-mail