Handelsfartyg, 1700-talet.
M
erchant ships, 18:th century

Earl of Pembroke 1765

EARL OF PEMBROKE
Earl of Pembroke byggdes i Whitby i Yorkshire 1764. Hon var ett typiskt lastfartyg som seglade på de skandinaviska länderna som fraktade kol och timmer. Hennes nästan rektangulära, klumpiga och starka skrov var mer anpassat för dylika frakter än för hög fart.
L. över allt: 105 fot. Br.: 29 fot, 3 tum.
James Cook var född 1728 och son till en fattig lantarbetare i Yorkshire. Han var 18 år när han mönstrade på en koljare (kol-lastare) och lärde sig sjömansyrket "för om masten". Under flera år seglade han på skutor liknande Earl of Pembroke och lärde sig själv matematik på lediga stunder. När han avancerat till styrman, anmälde han sig plötsligt som frivillig i Engelska flottan 1755. Här valde han att åter börja "för om masten". På två år hade han avancerat till "master" (ung. andre styrman) och deltog i erövringen av den franska kolonin Quebec i Kanada. Här kartlade han även St. Lawrencefloden och kusterna. På fritiden ägnade han sig åt sig hobby: Astronomi.
I den engelska flottan var fina anor ofta viktigare än duglighet när man valde höga befäl. Men Cooks omtalade duglighet inom kartering och astronomi och hans långa erfarenhet på sjön gjorde att The Navy utsåg honom till att leda en expedition till Stilla Havet, där ett av målen var att studera Venus passage över solskivan. Till detta behövde man ett starkt fartyg som kunde bära tung last. Valet blev ett fartyg av en typ som Cook hade god erfarenhet; en koljare. Den lilla klumpiga Earl of Pembroke genomgick en del ombyggnader, bl.a. förlängdes poopen och hon döptes om till Endeavour (= "strävaren", den som strävar). Tack vare sitt platta, starka och grundgående skrov överlevde hon en grundstötning och flera andra äventyr och Cooks första expedition blev en stor framgång. På sina två senare expeditioner valde han dock andra fartyg. På sin tredje och sista expeditionen dog Cook i en skärmytsling (som lär ha uppstått av ett missförstånd) med Hawaiianerna 1779.
James Cook hade en ovanlig egenhet - nästan alla mänskor vänjer sig vid sjön efter en tid - men Cook lär ha lidit ständigt av sjösjuka. Annars är han mest känd för att ha infört citronsaft mot skörbjugg (vilket dock sporadiskt förekom i såväl den holländska som den svenska flottan redan 150 år tidigare!). Än idag kallas en engelsk sjöman för "lajmjosare" på svengelska. Cook är en av få hjältar som inte omvärderats, han tycks ha varit en allt igenom bra befälhavare och han såg på främmande folkslag som sina jämlikar - vilket bara det är unikt.
Endeavour såldes med tiden till ärkefienden Frankrike, där hon fick namnet La Liberté ( = Friheten). 1794 strandade hon på ett grund vid Rhode Island (USA).
Bilden ovan visar henne som hon såg ut då hon hette Earl of Pembroke. Nästan alla andra avbildningar visar henne som hon senare kom att se ut.

Galliot 1749


 

Ostindiefarare: Sofia Albertina 1753 & Götheborg 1738/1995

Svenska Ostindiska Komapniet fanns mellan 1731 och 1813 och hann med 132 resor. Den äldsta ritningen av en svensk ostindiefarare är från 1753 av Sofia Albertina som gjorde sin första resa 1755 (bilden ovan till vänster).
1738 byggdes Götheborg om sjönk 7 år senare i Göteborgs hamninlopp efter en dramatisk resa till Kina. 1995 påbörjades en kopia av skeppet (bilden ovan till höger visar kopian halvfärdig). Titta på Håkan Althèns bilder av skeppet HÄR.
English summary:

Earl of Pembroke. Built in Whitby 1764. She was a typical cargo ship for coal and wood on the trade to Scandinavia. L. (including bowsprit): 105 feet. Br.: 29 feet 3 inches. The Navy choosed her for an expedition to the Pacific Sea 1768-1771, beccause of her shallow draught and strong hull. She was probably also choosen beccause the expeditions leader James Cook had sailed on colliers like her for many years. Then her name was changed to Endeavour and some smaler alteration were made on the hull. Later she was sold to France and got the name La Liberté ( = Liberty). 1794 she went on ground at Rhode Island USA. My picture shows the ship before she became Endeavour.

E-mail     Hem     Back


Läs/Read:


Links:
Ostindiska Companiet
The Swedish East India Company
The official website of the East Indiaman Götheborg
Links about Cook/Endeavour
Captain Cook Society
The Travels of Captain James Cook