SKROVET I GENOMSKÄRNING,

Vasen

Bovenhytt-däck och hytt-däck var de högst belägna däcken. Härifrån kunde befälen övervaka besättningens arbete,. Den främre delen av övre däck, kallas back. På en del skepp (dock inte Vasen), var backen ett separat däck som låg en "våning" över övre däck. På hyttdäck och back, brukade det finnas lättare kanoner.

Vasen var ett av de få svenska skepp som i början av 1600-talet, hade två batteridäck (kanondäck). De flesta svenska skepp hade vid denna tid bara ett batteridäck. Förutom kanonerna, var det på batteridäck som menige sjömän och soldater sov, direkt på durken - utan vare sig filt eller madrass).

På trossdäck förvarades rep, block och reservsegel. Här och i det svala hålskeppet, förvarades tunnor med proviant. I den aktre delen av trossdäck, låg kvästlaven (utrymme för de sjuka och skadade). På de flesta skepp låg krutdurken (krutförrådet) längst ner i skeppets främre del. På Vasen låg krutdurken dock i hålskeppets aktre del.

I hålskeppet fanns kabyssen, som var en stor murad eldstad utan skorsten (några år efter Vasen blev skorstenar vanliga), det var inte konstigt att ögoninflammationer var vanliga, pga all röken!

Allra längst ner, under hålskeppet låg barlaststenarna (ballasten). Barlastens tyngd skulle hålla skeppet på rätt köl. På Vasen var barlastutrymmet snålt tilltaget, vilket bidrog till att skeppet välte för en svag bris. Hur vardagen ombord tedde sig, kan du se i "Slaget i Danzigbukten" på denna hemsida.

E-mail     Hem     Back