UBÅTAR - SUBMARINES

1620 - 1808

Cornelis Drebbel 1620

Dykarklocka på Vasa 1663 / Diving bell on Vasa 1663

Bushnell`s Turtle 1775

Thunbergs modell

Fultons Nautilus 1801

Mikkels modell 1808

Back Home