Det enda man egentligen vet om denna modell är en lapp från 1862: "Modell av fartyg att gå under vatten." Det antyder att modellen redan då var gammal och av okänt ursprung.
Ovansidan på modellen, som ursprungligen förvarades i Modellkammaren i Karlskrona, går att ta av så att hela den sinnrika mekanismen invändigt blir synlig.

Modellen verkar vara byggd av en mekaniker snarare än av en båtbyggare. Kanske personen bakom modellen var Christoffer Polhems elev Daniel Thunberg som var verksam i Karlskrona. Man vet att han hade tillverkat en ubåtsmodell.
Fartyget drevs fram av 4 vertikala skovelhjul med rörliga blad. Dessa drevs fram för hand med spakar via kugghjul . För att stiga respektive sjunka pumpades vatten in eller ut.
Baktill finns höjd- och sidoroder. Farkosten byggdes troligen aldrig i full skala.

Den har daterats till ca. 1780 och om dateringen stämmer, är det världens äldsta ubåtsmodell. Den finns numera på Sjöhistoriska Museet i Stockholm.

English summary:

This model of a submarine is of unknkown origin. But it was maybe built by Daniel Thunberg around 1780. Daniel Thunberg was the inventor Christoffer Polhem`s pupil. It is known that Thunberg built a model of a submarine. The vessels four vertical shovel wheel were propelled by hand levers via cog-wheels. To raise and sink a water pump was used. On the aft was the horizontal (elevator) and vertical rudders to be found. The submarine was probably never built in full scale.
If the dating is correct, this is the oldest submarine model in the world. It is now in the Sjöhistoriska Museet (National Maritime Museum) in Stockholm.

Litteratur:
Hans Ellerström: Världens äldtsa ubåtsmodell. (Särtryk ur AKTUELLT från Föreningen Marinmusei Vänner i Karlskrona 1970.)


Back Hem