Hms Victory, Hms Temeraire,

Hms Implacable


THE FIGHTING TEMERAIRE

Tankar kring en målning av J M W Turner.Under ett par mulna och småregniga dagar i början av september 1838, bogserades ett gammalt linjeskepp de drygt 8 milen (50-55 miles) från Sheerness i Temsens mynning på den slingrande floden upp till det privata upphuggningvarvet i Rotherhite nära Towern. Scenen gav upphov till en känd målning. "The fighting Temeraire" är en av William Turners mest kända målningar. Hela tavlan är, vad jag kunnat utröna av olika reproduktioner, målad med några få färger: Terra di Siena i hav och himmel och i det stolta örlogsskeppet. Lite gult och mängder av vitt har också använts, samt lite svart och möjligen umbra. Några få stråk av ultramarin överst och nederst i himlen. Kort sagt; typiska turner-färger. Men kompositionen håller inte ihop och bilden ger ett lite såsigt hötorgsaktigt intryck. Så som konstverk betraktat ser jag det som ett misslyckande, fjärran från Turners andra sagolika målerier. Men ändå finns det något som stimulerar mig, kanske är det det lite övertydligt banala i tavlan: Den gamla kämpen linjeskeppet Temeraire, känd för sin insats vid Trafalgar. En representant för de gamla segelfartygen som nu bogseras till sin upphuggning av den nya tiden i en ångbogserbåts skepnad.

 

 

Turner var, liksom andra under industrialismens framrusande tid, både romantisk nostalgiker och mystiker och fascinerad av tidens nya; frustande ånglok och hjulångare. Till vänster i tavlan ser man ett gammalt linjeskepp, liknande Victory, bogseras av en ångare (vars mast felaktigt har bytt plats med den höga skorstenen). Bakom denna scen skymtar man Temsenmynningen. Till höger skymtar man London (trots att avståndet mellan dessa två platser var 8 mil!). Himlen domineras av en såsig solnedgång.

Ett par bilder (inte av Turner), föreställer Temeraire vid skrotningsvarvet. På bilderna saknar skeppet master, vilket enligt författaren till nedan nämnda bok, är ett bevis på att masterna togs bort redan vid avfärden från Temsenmynningen. Då dessa bilder klart visar att man redan börjat nedbrytningen av skrovet, är det ganska naturligt att skeppet saknar master. Det är ju naturligt att man börjar med masterna när man ska skrota ett segelfartyg! Dessa båda bilder visar att den gamla tredäckaren var moderniserad i dekoren, med med en målning som får det tredäckade skeppet att se ut som en ovanligt hög (endäckad) fregatt. Vidare är galjonen inbyggd. Att Temeraire verkligen hade masterna kvar vid färden till upphuggningsvarvet, visas på ett par, av allt att döma, ögonvittnesskisser av konstnären Edward Duncan; här ser man Temeraire bogseras med två hjulångare. Här är skeppet bara delvis avriggat med rårna på sned för att de inte ska riva med sig andra fartygs riggar (inte för att markera sorg som författaren tror).

Utifrån dessa bilder har jag gjort min version av Temeraires väg till upphuggningen. På min tavla ser man skeppet när hon bogseras förbi Greenwich. Min målning har inget konstnärligt värde, jag har bara försökt skildra hur det såg ut för en neutral åskådare.

Turners bild ger kanske en sannare "känslomässig" bild av hur händelsen uppfatades i det inre hos en konstnär som själv inte såg händelsen. Målningen har i det patriotiska England fyllt samma funktion som den likaledes inte särskilt korrekta målningen Karl XII:es likfärd av Cederström en gång fyllt för punschpatriotismens svenskar.

 Bilden ovan: Axel Nelsons version av Temeraire

Temeraire i siffror:

Byggd: 1788. Skrotad 1838.
Rang: 2.
Kanoner: 98, i huvudsak på tre batteridäck.
Batteridäckets längd: 185 fot.
Kölens längd: 152 fot 6 5/8 tum.
Största bredd: 51 fot.
Tonnage: 2110.
(1 fot ca 30 cm, 12 tum.)
Mest kända insats: Strax akter om Victory i slaget vid Trafalgar.VICTORY och Lord NelsonGlöm de de romantiska historierna om Lord Nelson. Han var förvisso en genialisk amiral, men sådana fanns det gott om på hans tid. Han var bara 149 cm. lång och neurotisk. Han var säkert så karismatisk som legenderna förtäljer. Men han var också en "Bully" av värsta sorten. Hans kollega, Kapten Bligh har gått till historien som ett monster. I själva verket var kapten Bligh en av sin tids skickligaste navigatörer och en ovanligt snäll befälhavare, som inte missbrukade "den niosvansade katten". Det var Blighs snällhet och bristande konsekvens i befälsföringen som ledde till det berömda myteriet på Bounty. Lord Nelson däremot bestraffade en sjöman med "flogging round the fleet", vilket innebar att offret roddes runt bland flottans skepp. Framför varje skepp fick han 25 slag med den niosvansade katten. Ett mer smärtsamt sätt att dö på, får man leta efter. Han var totalt oförmögen att knulla med sin fru utan föredrog andras fruar. Han älskarinna Lady Hamilton började sin karriär som hora och var av sin samtid känd för sin fulhet och sina väldiga fötter och hennes språk var vulgärt. Britter älskar folk som dör ädelt. Lord Nelson fick bit efter bit av sin kropp bortskjuten, en arm här, ett öga där, innan han slutligen vid Trafalgar, under "heroiskt" babblande dog av en muskötkula i ryggraden.

Jämfört med Vasens smäckra linjer, framstår Nelsons Victory som ett fult skepp: En stor klumpig koloss med kanoner i tre våningar. Märkligt nog lär hon ha seglat ovanligt väl. Victory byggdes 1765 och låg under de kommande åren mest overksam. Vid tiden för slaget vid Trafalgar var hon närmre de fyrtio, en hög ålder för ett skepp. Men hon hade hunnit bli rejält ombyggd och var vid Trafalgar i praktiken ett tämligen nytt skepp. När de officiella guiderna, pensionerade mariners i tidstrogen sjömansklädsel, visar däcksplankorna där Nelson blev träffad av en muskötkula och durken där han slutligen dog; ska man veta, att det egentligen är bluff. Victory har nämligen genomgått så många renoveringar att ytterst lite av henne är original. Några källor säger att 10-15% är original, andra säger mindre. Men detta gäller alla träskutor som inte står inomhus i lokaler med exakt rätt temperatur och luftfuktighet. Exempel: Danska fregatten Jylland från 1860 är bara till 40% original, Amerikanska Contitution från 1797 är bara till 20% original och det samma gäller många av de betydligt yngre och mindre skutor na vid Stockholms kajer. Vasen är däremot till 95% original (men hon är förvarad under vetenskapligt beräknade förhållanden i sin väldiga

museibyggnad och hon skulle inte tåla någon längre tid utomhus!). Victory ligger i en docka inne på Royal Navys område i Portsmouth, så även hon blev träffad av en tysk bomb under andra världskriget. Det hade gamla Vasen aldrig klarat!
Victory i siffror:

Byggd: 1765. Rang: 1. Längd från galjonsfigur till akterspegel: 69m.
Kölens längd: 45,7 m.
Största bredd: 16 m.
Deplacement: 3500 ton.
Bestyckning 1805:
Undre batteridäck: 30 st 32-pundare.
Mellersta batteridäck: 28 st 24-pundare.
Övre däck: 30 st 12-pundare.
Halvdäck: 10 st 12-pundare.
Backdäck: 2 st 12-pundare och 2 st 68-pundiga karronader.


IMPLACABLEHMS Implacable var ett 74-kanoners linjeskepp, byggt i Frankrike och erövrat av britterna vid Trafalgar 1805. Med sina två kanondäck var hon svagare än tredäckare typ Victory, men starkare än fregatterna. Hon var ett typiskt örlogskepp från napoleonkrigens och lord Nelsons dagar. Hon kom att tjänstgöra som bla. övningsfartyg i den engelska flottan ända till andra världskrigets slut. Hon var det sista skeppet av sitt slag. Efter kriget behövde hon rustas upp. Pengar saknades och till tonerna av God Save the King och Marseillaisen sprängdes hon i luften 1949. World Ship Trust kallar illdådet "a murder". När man demolerar något som representerar en kultur, då är det kulturmord!

Lästips:

Om Turners målning The fighting Temeraire:
# Judy Egerton: Turner The fighting Temeraire [Making and Meaning].(London 1995.)
Det mesta om Nelsonerans skepp, slag och besättningar:
# Nicholas Blake & Richard Lawrence: The Illustrated Companion to Nelson`s Navy. (1999) En bra bok om Nelsons liv i ord och bilder är:
# A. B. C. Whipple: Fighting Sail.
En mycket bra gammal klassiker från 1905 och ständigt omtryckt är:
# John Masefield: SEA LIFE in Nelson´s Time.
En faktaspäckad bok om Engelska flottan på Nelsons tid är:
# Brian Lavery: Nelson`s Navy.
En mycket bra dansk bok om Lord Nelson, Danmark och slaget vid Köbenhavn är:
# Ole Feldbäk: Slaget på Reden.
En av få böcker på Svenska är:
# Oliver Warner: Lord Nelson.
I denna roliga bok, skildras Nelsons kollegor och andra galningar:
# Knut Haeger: Bisarra Britter.
En av många Nelsonböcker:
# Peter Padfield: Nelson`s war (Great Britain 1976).


Länktips:

af Chapman. Länkar till 1700-talsskepp / links to 18th. century ships.
Chatham Publishing, books about lord Nelson.
Allt om Lord Nelson.
Victory.
Kort biografi.
Broadside. Olika Lord Nelson-ämnen.
Snygg Lord Nelson-sida.
Nelsons sjukdomar
Dansk sida om slaget på Köpenhamns redd

National Maritime Museum.
The Ships of the Royal Navy as they existed at the time of Trafalgar.
HMS Foudroyant/Trincomalee 1817.
The Nelson Society (Allt om Lord Nelson).
HMS Unicorn 1824.
Danskt museum om engelskt linjeskepp.
Mycket bra fakta-, bild- och länksida!
Rolig bagatell.
Fakta-sida.
Conway Maritime Press. Det bästa maritima förlaget.
En bra länk-sida.
Sjömän på 1600-1700-talen.
Nelson Decade 1995-2005
Historical Maritime Society-länkar
Trincomalee. Engelsk fregatt från 1817.
Broadside.Bl.a. Trafalgar och andra "Naval Battles".

Turner: The Fighting Temeraire.
Thackeray on Turners The Fighting Temeraire.
Old London Map.
Patrick O`Brian. Skum typ, men bra sjöroman-författare.
O`Brians web site.
A history of the sailing ships of the Royal Navy.
18th - 19th century ships.
Portugeese Frigate 1843.
US Brig Niagara. Modern replica.
The Grand Turk. Brig.
HMS Ganges.
Replica of Swedish East India Ship: Götheborg.(In Swedish)
ENGELSKA FLOTTAN PÅ NELSONS TID.

Royal Navy`s Battleships.
Norsk u-båt 1808!
Painting Napoleonic Ships .
HMS UNICORN.
Båtsmännens uniform.
Bra Implacablesida!
Implacable.
Bla. bild av Implacable 

E-mail     Hem     Back

English summary.

Temeraire and Turner:


Turners most popular painting, is not his best. But it inspired me to make a more "objective" painting of the HMS Temeraire when she pulled by two steam tugs was towed to be scuttled at Rotherhites yard near the Tower of London during a couple of rainy and cloudy days in september 1838.
On my painting Temeraire is just passing the Naval College at Greenwich.

Temeraire in numbers:

Built: 1788. Scuttled 1838.
Rate: 2.
Guns: 98, mainly on 3 gundecks.
L. of gundeck: 185 foot.
L. of keel: 152 fot 6 5/8 tum.
Greatest beam: 51 foot.
Tonnage: 2110.
(1 foot ca 30 cm, 12 in.) Temeraire was most famous for he brave action during the battle of Trafalgar.

Victory:

Most of the links (Länktips) above are in English and gives better information than this page do!
Some of the books above (Lästips) are also in English!

A:

Forget the romantic stories about Lord Nelson. He was of course a brilliant officer, among many other. He was two heads shorter than Napoleon, very neurotic and very thin and neat. During his campaigns, he lost hist right arm, his right eye (and was slowly getting blind on his left eye) and got a shrapnel hole in his forehead. So it was not much of him left before Trafalgar! He was a Bully of the worst kind, much more brutal than the (in fact) rather kind kaptain Bligh. Nelson punished a sailor to be "flogged around the fleet" (= to get 900 lashes from the cat of nine tails), a very sadistic capital punishment!. Lord Nelson could not have sex with his own wife. His famous lover, Lady Hamilton was ex prostitute who was famous for her large feet, ugly face and vulgar language.
The romanance between Nelson and Emma Hamilton, was not more romantic than that between Clinton and Monica Lewinsky.

B:

Only about 5-10% of Victorys hull is original. So it is correct to say that the famous ship in Portsmouth is not Victory, but a replica of Victory.
(The much older swedish ship Vasa is 95% original!) But Victory survived a hit by a a german bomb during the World war 2!

Victory in numbers:

Built 1765.
Length of hull:: 69m.
Length of keel: 45,7 m.
Beam: 16 m.
Displacement: 3500 ton.
Arms in1805:
Lower gun deck: 30 32-£.
Middle gun deck: 28 24-£.
Main deck: 30 12-£.
Half deck: 10 12-£.
Fore castle: 2 12-£ and 2 68-£ carronades.

Implacable:

HMS Implacable was a 74 guns ship of the line. She was the typical ship from the Napoleonic wars and she was the last of her kind. She was taken from the French in the battle of Trafalgar. Until the second worl war, she served as a training ship for the Royal Navy. In 1949 she was burst to small pieces. This cultural murder lead to the foundation of World Ship Trust.!