MEDELTIDA MEDELHAVSFARTYG
Medieval Mediterranean Vessels

Yassiada (Yassi Ada) 625 e.Kr. / Yassiada (Yassi Ada) 625 AD.

 

Handelsfartyg 800 t. / Cargo Vessel 9 th century

"Italiensk" handelsfartyg 1200 t. / "Italian" Cargo Vessel 13 th. century.

 

Byzantinsk dromon 1100 t./ Byzantine Dromon 12 th. century.

Galeass ca. 1550. / Galeasse about 1550.

 
Romerska handelsfartyg
Roman cargo vessels

Egyptiska handelsfartyg
Egyptian cargo vessels

 

Böcker och länkar / Books and Links

BACK
HOME