KRIGSFARTYG / BATTLE SHIPS

 

   

Krigsskepp, äldre minoisk tid
Battle ship, early Minoan

Skeppet i föregrunden har ramm i fören, samt en rammliknande konstruktion med thurhorn i aktern. Rammliknande konstruktioner i aktern förekom även på civila minoiska fartyg.

Skeppen har jag ritat efter sigill av lera. De ser nästan ut som backande feniciska krigsskepp. Andra årtusendet f. Kr.

The ship nearest have a ram in both stem and stern. The ram looking lonstruction in the stern also apears on some civilian minoan vessels.
They nearly look like backin Phoenician warships!
Second millenium BC.
The images i based on clay seals.

 

Grekisk krigsgalär, 700 f. Kr.

Greece galley, 700 BC.

Fenicisk bireme, 700 f.Kr.
Phoenician bireme, 700 BC.

   
Grekisk trireme

Romersk bireme, ca. 50 e.Kr. Roman Bireme, ca. 50 AD.

A Roman brightly painted bireme with its mast folded, the stearing oars raised and the deck crowded with warriors rush like a living torpedo.

BACK
HOME

Böcker och länkar

Books and Links