ANTIKENS OCH DEN TIDIGA MEDELTIDENS MEDELHAVS-FARKOSTER

MEDITERRANEAN VESSELS FROM THE CLASSICAL AND MEDIEVAL TIMES

 

Romerska handelsfartyg / Roman Cargo Vessels

Krigsfartyg / Battle Ships

Handelsfartyg / Cargo Vessels

Egyptiska skepp / Egyptian Ships

Medeltida fartyg / Medieval Vessels

Skeppens konstruktion / The Ships Construction

Böcker och länkar / Books and Links

BACK

HOME