ÖVRE DELEN AV STORA SÖDERGATAN

Kattesund

Detta är en tvärgata till Stora Södergatans nordligaste del. Namnet kan komma av katt + sund (trångt farvatten), vilket antyder att gatan var så trång att endast en katt kunde smita genom den.


Vid denna gränd har påträffats lämningar av kyrkor och hus från Lunds tidigaste historia. Husen på bilden är från 1978.

Här finns också det mycket sevärda lilla museet Drottens kyrkoruin, som behandlar kvarterets medeltida bebyggelse och gravar.

Bilden nedan är en vy från Kattesund. Till höger skymtar det stora fönstret till ovanstående museum där man kan se ruinen utifrån.

Längst bort syns en fastighet från 1840-talet i hörnet Stålbrogatan - Grönegatan. Här bodde August Strindberg när han skrev Inferno. Han är inte den enda som blivit galen av att vistas i Lund!

Mindre känt är att Elin Wägner bodde inne på gården några decennier senare.

 

Åhlèns, Stäket, Borgska medeltidshuset.


 

Det röda tegelhuset till vänster ("Borgska medeltidshuset"),är troligen byggt på medeltiden och har inte förändrats exterört sedan början av 1800-talet.
Det trappgavlade huset i mitten är restaurang Stäket. Huset ägdes i början av 1800-talet av köpmannen J M Stäck, därav namnet Stäket. Det nuvarande huset är från 1500-talet. Den övre delen av gaveln är en rekonstruktion från 1957.

Detta och det förra huset går sedan år 1567 även under namnet Fru Görvels Gård.
Huset till höger är Åhlèns varuhus (tidigare Epa och Tempo). Byggt 1954. De ursprungligen vita fasadplattorna ersattes för en del år sedan av lila plattor, vilket gör huset lite mindre fult än förut.

 

 

Bild ovan: Stäket på 1920-talet.

Bilden visar: 1)Borgska medeltidshuset, 2) plank, 3) Stäket, 4) tegelhus som liksom 5) korsvirkeshus; byggdes samman med stäket i början av 1800-talet. Dessa två sistnämnda och huset längst till höger revs för att lämna plats åt sedermera Åhlènshuset. (Bilden är avritad efter ett foto från 1920-talet i GAMLA LUND i Per Bagges bilder (1976).


Samma hus som ovan, fast från söder.
Foto: Erik Lundgren.
Det stora huset till vänster på bilden och det lilla huset till höger, beskrivs på annat ställe..


BACK

Lästips:

Spränglärd bok:

Ragnar Blomqvist: Fru Görvels gård i Lund (Lund 1937).

Tunn men bildrik och mycket informativ:

K. A. Blom, C. Wahlöö, P. Lönegård: Medeltidens Lund (1999, även på andra språk)