Prince Royal 1610

Sovereign of the Seas 1637 (Royal Sovereign)

 


Prince Royal 1610
1610 stod det engelska regalskeppet Prince Royal färdigt. Det var sin tids största skepp och det var översållat med skulpturer (Vasen med sina "blott" 700 skulpturer skulle se nästan naket ut vid en jämförelse). Skeppets byggmästare var en ung och inte inte så värst erfaren man vid namn Phineas Pett. Kritikerna sa att hans skepp var illa byggt och inte hålla så värst länge. Hon skulle komma att hålla längre än nästan alla andra skepp i brittiska flottan. I ett slag mot holländarna1666 gick hon dock på grund och för att hon inte skulle falla i fiendens händer, tvingades britterna bränna upp henne.
Den danske historikern Niels Probst menar att Prince Royal i själva verket var en kopia av det danska skeppet Tre Kroner

Sovereign of the Seas 1637 (Royal Sovereign)
Phineas son, Peter Pett, skulle 1637 överträffa sin far.Det året stod regalskeppet Sovereign of the Seas färdigt. Hon var ännu mera skulpterad, dessutom var alla skulpturerna förgyllda. Hon var det första skepp som förde bovenbramsegel på fock och stormasterna och kryssbramsegel på mesanmasten och hon förde 100 kanoner. Kanske inte konstigt att hon kostade elva gånger mer än ett vanligt skepp. Det sägs att, det var Sovereign som kom att kosta kung Charles II hans huvud. Kostnaderna för att bygga det skeppet belastade hårt den engelska ekonomin och var en av orsakerna till den revolution som ledde till att kungen hanmade under yxan. Sovereign däremot, skötte sig utmärkt i kampen mot holländarna. Fast det började illa för henne: Efter 24 dagars provseglats ansågs hon vara så uselt byggd att hon las i malpåse i 14 år. Kraftigt ombyggd togs hon åter till nåder och blev ett framgångsrikt skepp.
1697 råkade någon glömma ett ljus i hennes kajuta och hon brann upp. Men Peter Petts skepp, kom ändå att leva 4 år längre än pappa Phineas skepp. Detta vid en tid då få krigsskepp ens blev tjugo år!

Bilden ovan visar:

Sovereigns babords låringsgalleri och babordssidan av Sovereigns akterspegel och styrbordssidan av Kronans akterspegel och låringsgalleri.
Hur Kronan såg ut vet vi genom en målning av dansken Claus Mönichen som målade en bild av Kronans undergång, samtidigt som Kronans byggmästare Sheldon vistades i Danmark. Likheterna mellan Sovereigns och Kronans akterpartier är säkert mer än en tillfällighet. En väsentlig skillnad är dock att Sovereigns skulpturer var förgyllda och täckte även övre delen av skrovsidan från akter till galjon. Kronans skulpturer var både målade i naturtrogna färger och förgyllda.

Hem Back


Lästips:

Om Prince Royal kan man läsa i:
# Björn Landström: Regalskeppet Vasan från början till slutet (1980)./ English translation: The Royal Warship Vasa (1988)./.
Om Prince Royals förebild Tre Kroner i
# Niels M. Probst: Christian 4:s flåde. Marinehistoriske Skrifter. (1996)
Sovereign of the Seas ägnas några sidor i:
# Björn Landström: Skeppet./English translation: The Ship/.
Båda skeppen behandlas även i:
# Brian Lavery: The Ship of the Line. Volume 1 (1983).
Torrt, men spännande källmaterial finns i:
# Kurt Lundgren: Stora Cronan.
En stor bildrik bok är:
# red: Björn Axel Johansson: Regalskeppet Kronan.
Den sanna historien om ett märkligt skeppsvarv:
# Kurt Lundgren: De stora örlogsskeppen från Carlshamn 1659-1676. Karlshamns Museums Skriftserie nr 7. (1999).
Om tre engelska skeppsbyggmästare i Sverige under stormaktstiden:
# Kurt Lundgren: Sheldon, Day, Turner (2000).

Länkar:

Kronan

Kronan som film!1600-tallets krigsskiper i Norden.
A. Molle`s fine Sovereign model (french site).
Bruzelius Sovereign-fakta.
Planritning av Sovereign.
Rysk Sovereign-sajt, men bra bibliografi på västerländskt alfabet.
Planritning av Sovereign, dock utan skulpturer.
Sovereign som flaskskepp.
1600-talsskeppet Sjömän på 1600-1700-talen.
Kronan.
Bruzelius fakta om Kronan.
Kronans samtida: Riksäpplet.

 

English Summary:

PRINCE ROYAL 1610

She was saiid to be the biggest ship at her time, and she had even more sculptures covering the hull than Vasa. The shipwright was the young and rather unexperienced Phineas Pett. The critics said that Prince Royal was carelessly built, and that she would not last long.
But she survived longer than almost all other ships in the british navy. In a battle against the Dutch, she went on ground and her crew had to burn her, preventing her from being taken by her enemies.
According to the Danish historian Niels Probst, was Prince Royal a copy of the danish ship Tre Kroner
.

SOVEREIGN OF THE SEAS 1637

Phineas son, Peter Pett, should 1637 surpass his father. Sovereign of the Seas was even bigger and her many sculptures were gilt. She was the first ship to have mizzen topgallantsail and royals on the fore and main mast. The cost of this huge ship was 11 times the normal, and was one of the reasons why british economy declined, Cromwell made his revolution and king Charles II lost his head.
After removing some of her superstructures, Sovereign became a good battle ship in 1651. But 1697 someone forgot a candle in the cabin and the ship burnt. But then she had lived 4 years longer than Prince Royal. Few warships lasted more than 20 years!
The drawing of the two half aftercastles I made to show the great similarities beetween Sovereign (to the left) and Kronan (to the right).