LUND INNANFÖR VALLARNA

Ljusgrönt markerar den medeltida vallens ungefärliga sträckning.

Ett långt partin av vallen är bevarad i Stadsparken.

Några byggnader som jag tycker är sevärda:

1) Kjederqvistska gården. 2) Wickmanska gården.

3) Universitetet. 4) Domkyrkan 5) Liberiet. 6) Medeltidshuset

7) Krognoshuset. 8) Tegnèrshuset. 9) Grand Hotel. 10) Klosterkyrkan.

11) Stäket. 12) Karl XII-huset. 13) Prennegatan 11.14) Kulturen.

BACK